MAVİ KALEM’İ YARGI KARARLARINA VE SENDİKAL HAKLARA SAYGIYA DAVET EDİYORUZ!

10 Ekim 2022, Pazartesi 681 Kişi

 

MAVİ KALEM’İ YARGI KARARLARINA VE SENDİKAL HAKLARA SAYGIYA DAVET EDİYORUZ!


Sendikamız 10.10.2022 tarihinde Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar, Genel Yönetim Kurulu Üyesi A. Turgut Aybulut, İstanbul Şube Başkanı İlhan Ağırbaş, Şube Sekreteri Emin Çırakoğlu, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yoleri ve üyelerimiz katıldı.

Basın açıklaması metnini okuyan İstanbul Şube  Başkanımız İlhan Ağırbaş; “-Sendikamız, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işyerinde örgütlenmesini tamamlamış, üyeleri adına toplu sözleşme bağıtlamak için 26 Haziran 2020 tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmuştur. Bakanlığın Sendikamız adına düzenlediği yetki tespitine asılsız gerekçelerle itiraz eden Mavi Kalem işvereni, 2020 Ağustos ayı itibariyle işçi kıyımı başlatmıştır. Bu süreçte çoğu üyemiz olan yirmi kadar işçi, pandemi süreci ve yürütülen projelerin bitmesi bahane edilerek işten çıkartılmış, ya da ücretsiz izne gönderilmiştir. 

Anayasa’da güvence altına alınan ve çalışanlar için en temel haklardan birisi olan sendika üyeliği, toplu sözleşme masasından kaçan Mavi Kalem yönetim ve yürütme kurulları tarafından, kuruma yönelik bir tehdit olarak görülmüştür. Sendikalı olanları belirlemek için çalışanları sorgulayan işveren, özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir. Sendikalı arkadaşlarımızı işten atmaktan ya da ücretsiz izne çıkararak mobbing uygulamaktan çekinmeyen işveren, çalışanların Anayasal hakları olan örgütlenme ve sendikalı olma haklarını gasp etmiştir. Hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu iddia eden Mavi Kalem, sendika üyesi çalışanlarına yönelik; çalışmalardan soyutlama, ayrımcılık, ötekileştirme, yalnızlaştırma, değersizleştirme, iş yükünü arttırma ve alanı dışında iş verme gibi uygulamalara gitmiştir. Her fırsatta kadın bakış açısına sahip olduğunu belirten işveren yetkilileri, özellikle pandemi döneminde kadın çalışanlarını sosyal ve ekonomik olarak zora sokmuştur,” dedi.

Ağırbaş; “-Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu iddia eden Mavi Kalem’in, kar amacı güden kuruluşlar için getirilen ücretsiz izin düzenlemesini kullanması etik değildir. Pandemi gerekçesiyle işten atılan ya da ücretsiz izne çıkarılan üyelerimizin çalıştığı projelere devam edilmiştir. Üstelik ilgili üyelerimizin çalıştığı pozisyonların bir bölümü için yeni personel alımı da yapılmıştır.

Mavi Kalem yönetimi, sendikamızın görüşme talebine uzun süre yanıt vermemiş ve türlü bahanelerle her türlü iletişim kanallarını tıkamıştır. Mavi Kalem bir yandan da yetki itirazı yoluyla toplu sözleşme sürecini geciktirmeye çalışırken, bir yandan da kapsamlı bir sendikasızlaştırma politikasını uygulamaya koymuştur. 

Sendikamız bu sürece hukuki ve fiili müdahalelerde bulunmuş, işvereni defalarca sendikal haklara saygı göstermeye davet etmiştir. Ancak insan hakları için mücadele ettiğini iddia eden bir dernek olmasına rağmen Mavi Kalem işvereni, hukuk tanımaz tutumunda ısrar etmiştir. 

İstanbul 16. İş Mahkemesi’nin lehimize karar vermesi ile 06.06.2022 tarihinde kesinleşen yetki belgemiz,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sendikamıza gönderilmiştir. Ancak Mavi Kalem işvereni, toplu sözleşme masasından ve arabulucu görüşmelerinden kaçarak, yasalara ve sendikal haklara karşı tavrını devam ettirmiştir. Gelinen noktada sendikamız 27.09.2022 tarihinde GREV KARARI ve 07.10.2022 tarihinde de GREV UYGULAMA KARARI almıştır. Mavi kalem yönetiminin tüm yasal düzenlemeler ve teamüllere aykırı davranarak GREV KARARI’ nı işyerinde ilan etmemizi türlü bahane ve zorlamayla engelleme çabasına rağmen GREV KARARI işyerine asılmıştır. 

Mavi kalem yönetimi bu kez GREV OYLAMASI’ nı engellemek için üyelerimiz üzerinde baskı uygulayarak oylama yapılmasını engellemiştir.

İnsan hakları alanında çalıştığını iddia eden bir derneğin, sendikaya ve sendika üyesi olanlara karşı sergilediği bu tutum kesinlikle kabul edilemez. Yaşanan hak gaspının karşısında üyelerimizin yanındayız. 

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve yürütme kurullarını sendika düşmanı tutumlarını terk etmeye, Anayasal sendikal haklara saygı göstermeye, hukuka, insan ve işçi haklarına saygılı davranmaya davet ediyoruz.” İfadelerini kullanarak basın açıklamamız son buldu.