DİSK/SOSYAL-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

07 Eylül 2023, Perşembe 190 Kişi

 

DİSK/SOSYAL-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sosyal-İş Sendikası İstanbul Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 22 Eylül 2023 – Cuma günü Saat: 09.00 – 15.00’arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükken Şubesi, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Cad. No: 31 Beyoğlu / İstanbul adresindeki salonda ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır.  
İlk toplantıda salt çoğunluk olmaz ise ikinci toplantı 06 Ekim 2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı Gündemle toplanacaktır.


Genel Kurul Gündemi:

1- Açılış ve yoklama

2- Başkanlık Kurulu (Divan) seçimi

3- Saygı duruşu

4- Konukların tanıtımı ve konuşması

5- Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

6- Adayların Divana başvurusu

7- Aklama

8- Seçimler
    a) Şube Başkanı ile birlikte 5 Şube Yönetim Kurulu asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi 
    b) Şube Denetim Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
    c) Şube Disiplin Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçilmesi
    d) Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin (83 ) seçimi

9) Kapanış