DİSK/SOSYAL-İŞ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU!

18 Eylül 2023, Pazartesi 120 Kişi

 

DİSK/SOSYAL-İŞ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sosyal-İş Sendikası İzmir Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 06 Ekim 2023 – Cuma günü Saat 10:00’da Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi Kemal Türkler Eğitim ve Toplantı Salonunda (Mürselpaşa Bulvarı 1265 Sokak No: 8 K:2 Emek İş Merkezi Basmane / İZMİR)   adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Ekim 2023 Cuma günü aynı saatte, aynı adreste ve aynı gündemle toplanacaktır. 

 

Gündem;

1-    Açılış ve yoklama
2-    Divan Seçimi
3-    Saygı Duruşu
4-    Konukların tanıtım ve konuşması
5-  Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
6-    Adayların Divana başvuraları
7-    Aklama
8-    Seçimler 

     a) Şube Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu (5 Asil, 5 Yedek) üyesinin seçimi
     b) Şube Denetleme Kurulu (3 Asil, 3 Yedek) üyesinin seçimi
     c) Şube Disiplin Kurulu (3 Asil, 3 Yedek) üyesinin seçimi
     d) Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin (28) seçimi

9-    Kapanış