HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE İŞTEN ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN!

23 Şubat 2022, Çarşamba 1.658 Kişi

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE İŞTEN ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN!

Sendikamız 23.02.2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Merkez Kampüsü Tıp Fakültesi Heykel Önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Konfederasyonumuz DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Çivi, Toplu Sözleşme Daire Başkanı A. Turgut Aybulut, Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, İstanbul Şube Sekreteri Emin Çırakoğlu, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yoleri, KESK  Yöneticileri, Sağlık Emekçileri Sendikası Yöneticileri, ASMMMO Yöneticileri, TMMOB Yöneticileri Siyasi Parti Yönetici ve temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve örgütlü olduğumuz diğer işyerlerinde çalışan üyelerimiz katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar, Hacettepe Üniversitesi’nde yaşanan hukuksuzluğa ve haksızlığa değinerek sözlerini şöyle sürdürdü;

 -"Türkiye’nin en büyük Üniversitesi’nde insan hakları ihlal ediliyor. Rektörlük aralık ayında 12 işçi arkadaşımızın işine son vermişti. Geçen hafta da 12 arkadaşımızın işine son verdi. Burada bir toplu iş sözleşmesi olmasına rağmen sendikanın işçi tarafı olmasına rağmen sendikamıza bu durumu beyan etmedi. Rektör, 24 üyemizi işten çıkararak onların ocağına ateş düşürdü. Bu Üniversite de bir ağır insan hakları ihlali yaşanıyor. Üniversite Rektörüne sesleniyoruz. Burası Hacı Bayram da her hangi bir esnafın dükkanı değil, burası insan hakları dersi verilen bir üniversitedir. Burada insan haklarını ihlal eden bir rektör asla ve asla olamaz” dedi.

Uyar; -“Sendikamız Hacettepe Üniversitesi ile bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Ne yazık ki burada Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda çalışan üyelerimize toplu iş sözleşmesi uygulanmıyor. Bununla da kalmayan rektörlük işçi çıkarmaya devam ederek işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyor.

Buradan rektörlüğe tekrar sesleniyoruz, çalışma evrensel insan hakkıdır ve işten atmalar bir insanlık suçudur. Rektörlüğü iş barışını tesis etmeye davet ediyoruz. İş barışının bozulmasının tek sorumlusu rektörlüktür.

Sosyal-İş Sendikası ve DİSK olarak Hacettepe Üniversitesi İşçilerinin haklı taleplerinin sonuna kadar arkasındayız ve takipçisiyiz. İşten atılan üyelerimiz  işlerine geri dönene kadar ne mücadelemizden ödün veririz, ne de geri adım atarız ” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Basın açıklamamız, “İş, Ekmek Yoksa, Barış da Yok”, “Yaşasın İş, Ekmek, Adalet Mücadelemiz” sloganlarıyla son buldu.

Basın açıklamamızın tamamlanmasının ardından Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar, işten atılan üç üyemizle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giderek, ÇSGB Müdür yardımcısına Hacettepe Üniversitesi’nde yaşanan süreci anlattı ve rektörlüğün bu tutumunun son bulması için dilekçe verdi.