HACETTEPE İSÇİSİNİN YENİ HUKUK ZAFERİ KUTLU OLSUN!

14 Aralık 2022, Çarşamba 1.705 Kişi

BASINA VE KAMUOYUNA

             14.12.2022


HACETTEPE İŞÇİSİNİN YENİ HUKUK ZAFERİ KUTLU OLSUN!


Sendikamız ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında bağıtlanan ve “Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün 10 No’ lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolundaki işyeri ile bu işyerine bağlı eklentilerde çalışan taraf sendika üyesi işçileri kapsayan”01.02.2021-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi, 14.09.2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

     Toplu sözleşme hükümlerini keyfi gerekçelerle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri’nde çalışan işçilere uygulamayan Rektörlük, yüzlerce üyemizi bu güne kadar asgari ücretle çalışmaya mahkûm etmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, toplu sözleşmenin Üniversite bünyesindeki tüm Sendikamız üyelerine uygulanması gerektiği yönündeki görüşüne rağmen, Rektörlük konuyu “Uyuşmazlıkları Çözme Kurulu”na taşımış, zaman alacak hukuki süreçlerle parasal yükümlülüklerini ötelemeyi ve bu sorunu ileride göreve gelecek yöneticilerin sırtına yüklemeyi tercih etmiştir.

Rektörlüğün Uyuşmazlıkları Çözme Kurulunda da hukuk tanımaz tavrında ısrar etmesi üzerine Sendikamız konuyu yargıya taşımıştır. Sendikamız tarafından Rektörlük ve işveren sendikasına karşı Ankara 4. İş Mahkemesi’nde açılan dava kazanılmış ve mahkemece “Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerde çalışan sendika üyesi işçilere uygulanması gerektiğinin tespitine" karar verilmiştir. Rektörlük ve işveren sendikasının karara karşı istinaf ve temyiz başvuruları reddedilmiş ve mahkeme kararı onanmıştır. 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, KESİNLEŞEN MAHKEME KARARINI DERHAL UYGULAMALIDIR! 

     Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşen mahkeme kararı uyarınca 01.02.2021-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri’nde çalışan işçilere derhal uygulamasını ve bu çerçevede;

     a) Çalışan üyelerimize toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresince ödenmesi gereken ücret farkları ile sosyal yardımların, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 53/2 maddesi gereğince, ödemelerin yapılması gereken aylardan itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı işletilmek suretiyle hesaplanarak derhal yatırılmasını, 

     b) Kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle iş akitleri feshedilen üyelerimize asgari ücret üzerinden ödenen kıdem ve ihbar tazminatı farkları ile çalışma süresince hak ettikleri ücret farkları ve sosyal yardımların, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 53/2 maddesi gereğince, kıdem ve ihbar tazminatı farkları için iş akitlerinin feshi tarihinden itibaren, ücret farkları ile sosyal yardımlar için ise ödemelerin yapılması gereken aylardan itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı işletilmek suretiyle hesaplanarak derhal yatırılmasını talep ediyoruz.

     Çalışanların sendikal hakları konusunda kötü bir sicile sahip bulunan mevcut Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nü, kesinleşen yargı kararlarını derhal uygulamaya davet ediyor, aksi halde tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi belirtiyoruz.

 

Sosyal-İş Sendikası 
         Genel Yönetim Kurulu

 

 

Değerli Üyelerimiz;

Kesinleşen yargı kararı uyarınca yürürlükteki toplu sözleşmenin kendilerine de uygulanmasını talep eden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri’nde çalışan üyelerimizin Rektörlüğe vereceği dilekçe örnekleri, aşağıdaki linklerde kullanıma sunulmuştur;
 

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN ÜYELERİMİZ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK İŞ AKDİ SONLANAN ÜYELERİMİZ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ