DSF GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYTRİTSİS’İN  KONGREDE YAPTIĞI TEŞEKKÜR KONUŞMASI

12 Mayıs 2022, Perşembe 971 Kişi

DSF GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYTRİTSİS’İN  KONGREDE YAPTIĞI TEŞEKKÜR KONUŞMASI

6- 8 Mayıs 2022 tarihinde Roma’da toplanan  Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 18. Kongresinde   PEO ( Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu) liderlerinden    Pambis Kyritsis  DSF Genel Sekreteri seçildi. Pambis KYTRİTSİS’in  kongrede yaptığı teşekkür konuşması;


Değerli yoldaşlarım, kardeşlerim, 

Aldığım sorumluluğun farkındayım. Dünya Sendikalar Federasyonu, uzun ve şanlı bir savaşım tarihine sahiptir.  Dünya Sendikalar Federasyonu,  dünya çapında demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının en önemli mevzilerindendir. 

Değerli yoldaşlarım ve kardeşlerim, 

Üstlendiğim sorumluluğun farkındayım;  Dünya Sendikalar Federasyonu,Mavrikos yoldaşın 17 yıllık liderliğinde,  dünya çapında    büyük bir  prestij  kazandı. Hiç kuşkusuz ki;  dünya çapında sağlanan bu prestijin mimarı ve lideri Mavrikos Yoldaştır. Mavrikos Yoldaş’ dan sonra DSF’nin liderliğinin ne kadar zor olduğunun bilincindeyim. Mavrikos Yoldaş; DSF’nin gerileme ve  yok olma ile  karşı karşıya olduğu  zor bir süreçte  liderliğimizi  üstlendi. Ve 17 yılda,  dünyanın en prestijli  ve en savaşkan  işçi  örgütünün yaratılmasında  insan üstü bir çaba sarf etti. Mavrikos Yoldaş’ın ismi  DSF’nin savaşım tarihinde onurlu yerini aldı.   Mavrikos Yoldaş her zaman bizim liderimiz olmaya devam edecektir.  

2005 yılında gerçekleştirilen  Havana Kongresi’nden  sonra  Dünya Sendikalar Federasyonu’nun varlığını sürdürmesi için   yeni bir liderin önderliğinde  modern, demokratik ve savaşkan örgüt yaratılması için   yeni bir başlangıç yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzda, genel sekreterlik  sorumluluğunun  ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorduk. Bir başka şey daha biliyorduk:  Bu tarihsel sorumluluğun üstesinden gelebilecek lider   Mavrikos Yoldaş idi.  Bugün Dünya Sendikalar Federasyonu  135 ülkede 110 milyon üyesi ile dünyanın en savaşkan işçi örgütüdür.

Yoldaşlar, kardeşlerim,

Açıkçası daha iyi koşullarda genel sekreterlik görevini  üstleniyorum. Federasyonumuzun bugün   ulaştığı savaşkan çizgisi ile   üzerindeki ataletten kurtulmuştur.  Bugün, kolektif  ve demokratik katılım ilkesi ile  savaşım sürdüren, işçi sınıfı içinde elde ettiği mevzilerle işçi sınıfı davasına yeni  strateji ve taktiklere sahip,   tüm kıtalarda ve tüm sektörlerde varlığı ile   önemli roller üstlenen   militan işçi örgütün genel sekreterlik sorumluluğunu üstlendiğim bilincindeyim. Bununla birlikte,  Genel Sekreterlik görevimde  her üyemizin  desteğine ve işbirliğine ihtiyacım olacak. Ve  sizlerin desteğini alacağımdan eminim. Özellikle de  Onursal Genel Sekreterimiz  George Mavrikos'un desteğine ve yardımına her zaman çok ihtiyacım olacaktır.  Aynı şey, federasyonumuza emek vermiş ve federasyonumuzun  yönetim kademelerinde yer almış olan emektar yoldaşımızın deneyimi biz yol gösterici olacaktır.   

18. Kongremiz, Küresel ölçekte demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının önündeki zorlukları ve bu zorlukları nasıl aşacağımızı  bize açıkça tarif etmiştir. Kapitalist sistemin barbar, sömürücü sistemi tarafından bize dayatılan emek ve sermaye arasındaki savaşta, şu anda güç dengesi bize her yerde ve her zaman muzaffer sonuçlar sağlayacak düzeyde  değildir. Dünya  sendika hareketinin önemli bir bölümü, kapitalizmin   ve egemen çevrelerin  siyasi ve ideolojik etkisi altındadır. Bu durum  küresel düzeydeki bu güç dengesinin kapitalist sınıfın lehine sonuçlar doğurmaya devam etmektedir.   Keşke kapitalist ve egemen sınıfların çıkarına hizmet eden sendikal hareket, kendi sınıfına hizmet eder durumda olsaydı. O zaman güç dengeleri toplumsal ilerleme güçlerinden yana olurdu.  Emperyalist sistem dünya çapında işçi ve sendikal hareketi yeni dünya düzenine  entegre etmek için büyük bir çaba harcadı ve harcamaya devam etmektedir.  Emperyalist sistem, entegrasyonun önünde en büyük engel olarak demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesi ile savaşım yürüten Dünya Sendikalar Federasyonu olduğu bilmektedir. Bundan dolayı her türlü şantaj, tehdit ve  devletin zor güçlerini kullandılar ve kullanmaya devam etmektedirler. 
Ama bizi dağıtmayı, susturmayı, asimile etmeyi başaramadılar. 18 Kongremiz;   kapitalist sistemin sömürücü baskıcı sitemine karşı, işçi sınıfının örgütlenme hakkı, toplu sözleşme hakkı ve sömürüyü sınırlandırma savaşımının yükseltilmesi,   işçi sınıfının kapitalist sistem içinde kazanmış  olduğu tarihsel hakların elinden alınmasına direnme ve toplumsal ilerleme savaşımında yeni mevzi elde etme karalılığında olduğu ilan etti. 

Biz buradayız:

Kolektif kararlarla,18 Kongremizin ortaya koyduğu  Tezler ve Hedefler doğrultusunda birlik, mücadele ve  dayanışma ilkesi ışığında mücadele etmeye devam  edeceğiz. İşçiyi ilgilendiren her soruna müdahale etmeye ve öncülük etmeye devam edeceğiz.
133 ülkede 110 milyondan fazla üyeyi temsil eden Dünya  Sendikalar  Federasyonu  dünyanın her köşesinde örgütlü işçi örgütüdür. Kolektif liderlik ve rehberlikle, tüm kıtalardaki bölge ofisleriyle, TUI'S'in neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarını kapsayan yapısıyla. Emperyalist müdahalelerin ve savaşların olmadığı,  sömürünün olmadığı bir dünya vizyonuyla işçilere önderlik etmek  için   buradayız.