1 MAYIS COŞKUSUNU ALANLARDA YAŞADIK!

01 Mayıs 2023, Pazartesi 511 Kişi

 

1 MAYIS COŞKUSUNU ALANLARDA YAŞADIK!

Sendikamız, işçi sınıfının birlik, mücadele ve demokrasi gününde Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok il’de 1 Mayıs alanlarındaki yerini aldı.
Sendikamızın üyeleri, barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik talebi ile alanları dolduran sınıf kardeşleriyle, emekçiler ve kapitalist sistem tarafından ötekileştirilen kesimler ile birlikte  1 Mayıs alanlarındaydı.
İşçi ve emekçilerin alanları doldurduğu 1 Mayıs da, kapitalist sistemin yarattığı açlık, yoksulluk,  işsizlik, sömürüye,  adaletsizliğe, ötekileştirmeye karşı barış, demokrasi, özgürlük ve demokrasi taleplerini haykırdı.

YAŞASIN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA!
YAŞASIN 1 MAYIS!