SOSYAL-İŞ ANKARA KADIN KOMİSYONU YOLA ÇIKIYOR!

19 Ağustos 2021, Perşembe 1.599 Kişi

 

SÖYLEYECEK  SÖZÜMÜZ, KAYBOLAN EMEĞİMİZ VE DİRENİŞİMİZ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ!

Sendikalar, meslek odaları, üniversiteler, bürolar, dershaneler, özel eğitim kurumları, marketler, AVM’ler ve ecza depolarında yani hizmet sektörlerinin hemen hemen her alanında emek üreten kadınlar olarak bir araya geliyoruz. Dertlerimiz ortak, çözümlerimiz ortak…

Cinsiyetimizden ve cinsel yönelimimizden dolayı hem işyerlerimizde hem de toplumsal yaşamın tüm alanlarında yaşadığımız sorunlara karşı sözümüz var.

Toplumsal  yaşamın ve çalışma yaşamının her alanında kapitalist sistemin beslediği  erkek egemen sömürü düzenine karşı mücadele etmeye devam eden kadınlar ve LGBTİQ ’lar olarak söyleyecek sözümüz, emeğimiz ve direnişimiz için yola çıkıyoruz!

Kadına yönelik erkek şiddetinin  iktidar tarafından beslendiği, kadınların yaşam haklarını korumaya çalıştığı bu dönemde; cinsiyet eşitsizliği her geçen gün artıyor. Neoliberal ekonomik düzenin yoksullaştırma politikasından en çok kadınlar etkileniyor;  emeklerine hem  işte hem evde el konuluyor.

Kadın dayanışmasından güç alarak;

Bugünümüz ve geleceğimiz için,

Kadınların yaşadığı her türlü ayrımcılık karşısında mücadeleyi omuz omuza toplumun her kesimine yaymak için;

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, kadınların kayıt dışı güvencesiz çalıştırılmasına, fırsat ve ücret eşitsizliğine karşı birlikte direnmek için,

Sendikalı ve güvenceli çalışmak için,

Kadın sömürüsüne karşı evde, işte, sokakta, her yerde,

“Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir" diyen  Sosyal-İş’li kadınlar olarak BİR ARAYA GELİYORUZ!

SOSYAL-İŞ ANKARA KADIN KOMİSYONU