HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NÜ DERHAL İMZALADIĞI SÖZLEŞMEYE UYMAYA DAVET EDİYORUZ!

26 Kasım 2021, Cuma 899 Kişi

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NÜ DERHAL İMZALADIĞI SÖZLEŞMEYE UYMAYA DAVET EDİYORUZ!

 

Sendikamız ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi, 14 Eylül 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş, Rektörlük tarafından sözleşme hükümlerinin üyelerimizin bir kısmına uygulanmamasından dolayı 25 Kasım 2021 tarihinde Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Çivi, Toplu Sözleşme Daire Başkanı A. Turgut Aybulut, Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, Şube Sekreteri Salih Yılmaz, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, DİSK’e bağlı sendikaların Yöneticileri, Hacettepe Üniversitesi çalışanı üyelerimiz, örgütlü olduğumuz diğer işyerlerinde çalışan üyelerimiz ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar; -“14 Eylül 2021 tarihinde imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesini Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ücret zammı ve diğer parasal hükümleri, bir kısım üyelerimize uygulanmaya başlandığı halde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki üyelerimize iki aydır uygulamamış ve ne yazık ki Rektörlük tarafından sözleşme hükümlerinin ayırımsız olarak tüm işçilere uygulanacağı yönünde bir irade ortaya koymamış ve türlü mazeretlere sığınarak haklı taleplerimizi karşılamamıştır” dedi

Uyar; -“Rektörlük, işçilere karşı eşit davranma ilkesini ve ayrımcılık yasağını ihlal etmiş, kendi imzaladığı sözleşme hükümlerini iki aydır uygulamayarak, toplu iş sözleşmesinde yer alan “karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak” amacına da aykırı davranmaktadır. Burada, Hacettepe Üniversitesi’nin orta yerinde 320 işçi haksızlığa uğruyor, açlığa ve sefalete mahkum ediliyor. Rektörlüğün bu hukuk tanımaz tavrına, Sosyal-İş Sendikamız ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) sessiz kalmayacaktır. Sonuna kadar sürecin takipçisi olacak, Toplu iş sözleşmesinin ücret zamları ile diğer parasal hükümlerinin ayırımsız olarak ve derhal tüm üyelerimize uygulanmaması durumunda ise tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar’dan sonra söz alan Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hacettepe Üniversitesinde yaşanan hukuksuzluğa ve haksızlığa değindi.

Çerkezoğlu; -“Burada yaşananlara karşı Sosyal-İş Sendikamızın üyesi olan, DİSK’in üyesi olan arkadaşlarımızın yanında olmak ve aynı zaman da ülkenin dört bir yanında yaşanan ve işçilerin en temel yasal ve anayasal hakkı olan sendikalı olma, toplu sözleşme ve grev hakkı başta olmak üzere, sendikal haklarının kullanımının önünde ki engellerden bir tanesinin örneğini yaşadığımız yerde arkadaşlarımızın yanındayız.

Burası Türkiye’nin en köklü Üniversitelerinden birisidir. Bugün Türkiye’de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engeldir. Yasalar, mevzuat, mahkeme kararları, işveren tutumu aslında bu yaşananlar üstelikte bir Üniversite, bilim yuvası olması gereken ve topluma öncülük etmesi gereken bir kurum olan üniversite bünyesinde bu yaşanalar gerçekten kabul edilemez. Sosyal-İş Sendikamızın imzalamış olduğu ve yüzlerce işçi arkadaşımızı kapsayan bu toplu iş sözleşmesini uygulanmaması gibi tabloyu asla kabul etmiyoruz ve bir Bilim Kurumu’na, bir Üniversite’ye asla yakıştırmadığımızı ifade ediyoruz. Biz işçi sınıfının başta sendikal hakları olmak üzere, kazanılmış haklarına saygı istiyoruz. Burada bu toplu iş sözleşmesi kapsamında kazanılmış haklara ve onların sözleşmesiyle bağıtlanan haklara saygı istiyoruz.

Buradan bilinsin ki, Sosyal-İş Sendikamızın imzalamış olduğu bu toplu iş sözleşmesinin de, Hacettepe Üniversitesi çalışanı Sosyal-İş üyesi tüm işçi arkadaşlarımızın da DİSK olarak, yirmi iki sendika ile birlikte olarak, bütün gücümüzle sonuna kadar yanında olacağımızı ve burada ki bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.  

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü, yaşanan bu olumsuz tabloyu derhal ortadan kaldırmak için, imzalanan bu toplu sözleşme kapsamında ki bütün hakların teslim edilmesi için, sendikamızla gerekli görüşmeleri yapmaya çağırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamamız, “iş, ekmek yoksa, barış da yok, Rektör uyuma imzana sahip çık, Rektör sözleşmeyi uygula, yaşasın iş, ekmek, adalet mücadelemiz” sloganlarıyla son buldu.