ŞANLI DİSK’İMİZİN 16. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

18 Şubat 2020, Salı 569 Kişi

Konfederasyonumuz DİSK’in 16. Olağan Genel Kurulu 14-15-16 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Genel Kurul öncesi 13 Şubat 2020 tarihinde DİSK 53. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği düzenlendi. 2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si omuz omuza" şiarıyla 5 kıtadan 45 sendikanın katıldığı etkinlikte enternasyonal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte ayrıca 1967’den 1975’e  adım adım, gün gün ve yaşamını ortaya koyanların şanlı DİSK tarihi kitabının ilk cildinin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “DİSK tarihi, Türkiye İşçi Sınıfı tarihidir. Bu süreçte bu tarihi yazanlar, bugün aramızda olanlar olmayanlar var ve geleceğe taşıyacak genç arkadaşlarımızla birlikte olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz” Çerkezoğlu;  "Bu tarihte emeği geçen herkese DİSK Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum, inanıyoruz ve biliyoruz ki DİSK tarihi kitabı, Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesi açısından ve emek tarihimiz açısından önemli bir boşluğu dolduracak.” Diyerek sözlerini tamamladı.

14 Şubat 2020 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan DİSK 16. Olağan Genel Kurul’una, 2020’lerin DİSK’i, emeğin Türkiye’si için omuz omuza diyerek tüm DİSK Sendika Yöneticileri salona birlikte girdi.  Daha sonra DİSK Çok Sesli Korosunun dinletisinin ardından DİSK’in tarihini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Genel Kurul’a ETUC, ITUC, Industriall temsilcileri, Uluslararası Sendikal Hareketten onlarca temsilcinin yanı sıra, parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleri ve toplumsal muhalefet temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; DİSK Genel Kurulları’nın her tarihsel dönemde işçi sınıfının, sınıf mücadelesinin ve ülkenin geleceğini kurma iddiasıyla toplandığını ve baskılara boyun eğmeyip bayrağı dik tutmanın yetmeyeceğini, kurucu bir iddiaya sahip olmak için burada olduklarını söyledi. İşçi sınıfının haklarını alamadığı bir ülkede eşitlikten ve demokrasiden söz edilemeyeceğini dile getiren Çerkezoğlu, şöyle devam etti. “Ve bizler ekmek mücadelemizin bir parçası olarak demokrasi mücadelesi yürütürken, bugün artık ülkemizde korunacak bir demokrasiden değil, kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz! İnanıyoruz ve biliyoruz ki, İşçi sınıfının da memleketin de kurtuluşu kendi eserimiz olacaktır. Bunun için en öncelikli görevimiz örgütlenmektir. Sendikal barajları omuz omuza yıkmak, baskıları, yasakları hep birlikte yok etmektir. Hazır bir örgütlenme reçetesi yoksa, hazır bir yol yoksa yol açmaktır. 2020’lerin DİSK’ini yaratmak, emeğin Türkiye’sini kurmak için onurlu ve zorlu bir görev buradaki tüm mücadele arkadaşlarımın omuzlarındadır.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Konuk konuşmacıları, açılışın ardından yaptıkları konuşmalarda dayanışma mesajlarıyla DİSK Genel Kurulu’nu selamladı.

DİSK’e bağlı Sendika Genel Başkanları ve Yöneticileri söz alarak, 2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’sini yaratacak kararları hep birlikte aldı.

Sendikamız adına Genel Kurul’da konuşan Genel Sekreterimiz Celal Uyar, Aydın’ da direnişte olan üyelerimizin direniş sürecine dair bilgilendirmede bulundu. Mart ayına kadar sorunun çözülmemesi halinde direnişin Ankara’ya taşınacağını ve DİSK’in desteğinin öneminin altını çizdi. Genel Sekreterimiz ayrıca, geçtiğimiz dönem sendikamızın yürüttüğü mücadele başlıklarına dair bilgilendirme de bulunurken, önümüzdeki dönem güçlü bir DİSK için Sosyal-İş olarak göreve hazır olduğumuzu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Coşkulu geçen genel kurul’da “dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa, birleşen işçiler asla yenilmez, işçilerin birliği sermayeyi yenecek ve direne direne kazanacağız” sloganları hep bir ağızdan söylendi.

Sendikamızın 30 delege ile temsil ettiği DİSK 16. Olağan Genel Kurulunda, başından itibaren güçlü bir DİSK için birlikte mücadelenin önemine vurgu yapan Genel Başkanımız Mustafa Ağuş Yönetim Kuruluna seçilirken, Genel Başkanlığa Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreterliğe Adnan Serdaroğlu seçildi. Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Lastik-İş Genel Başkanı Alaattin Sarı, Tekstil-İş Genel Başkanı Kazım Doğan ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ise Yönetim Kuruluna seçildiler.