TEZ-KOOP-İŞ: SOSYAL-İŞ HUKUKEN HAKLIDIR!

18 Şubat 2021, Perşembe 1.272 Kişi

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI, METRO’DAKİ HAKLILIĞIMIZI İLAN EDEREK ÖRGÜTLENMEDEN ÇEKİLDİ

     Bilindiği üzere Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde 17 yıldır örgütlü olan sendikamız, yargı kararlarına dayanarak bu işletmedeki toplu sözleşmesini yenilemek amacı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Aynı işkolundaki bir sendika ise, henüz yetki prosedürü dahi sonuçlanmadan, işverenin bilgi ve onayı dahilinde, üyelerimizin sendikamızdan topluca istifasına yönelik kampanya başlatmıştır.

     Aynı işkolunda faaliyet gösteren Tez-Koop-İş Sendikası 18.02.2021 tarihli basın açıklaması ile, mevzuata, ülkemizce onaylanan uluslararası sözleşmelere ve sendikamız lehine verilen yargı kararlarına atıf yaparak, Metro yetki başvurumuzdaki haklılığımızı vurgulamış ve Metro işyerlerindeki örgütlenmeden çekildiğini bildirerek hukukun yanında olduğunu duyurmuştur.

     Haklı sendikal mücadelemizde verdiği destek ve dayanışma mesajları için Tez-Koop-İş Sendikasına teşekkür ederiz.

 

SOSYAL İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU