METRO'DA NELER OLUYOR?

18 Şubat 2021, Perşembe 1.951 Kişi

BASINA ve KAMUOYUNA

18.02.2021

METRO‘DA NELER OLUYOR?    

Mevzuatta yapılan değişiklik nedeniyle 2013 yılında birçok sendika ile birlikte ülke barajı altında bırakılan sendikamız, yasayla tanınan geçici muafiyetlerle örgütlenmesini bu güne dek sürdürmüştür. Ülkemizin en büyük işkolunda faaliyet gösteren DİSK üyesi sendikamız, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesi ve mücadeleci hattı nedeniyle, kurulduğu günden bu yana başta kamu olmak üzere tüm sektörlerde büyük engellerle karşılaşmıştır. Kamuya bağlı işyerlerinde bazen 7-8 yılı bulan hukuk mücadelelerini göğüslemek zorunda bırakılan Sosyal-İş sendikası, özel sektör işverenlerinin baskı ve yıldırma politikası altında sendikal mücadele etmek zorunda bırakılmıştır.

     Sosyal-İş Sendikası, market zinciri işleten yabancı sermayeli Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde 2004 yılından bu yana örgütlü sendikadır. İşveren ile 7 dönem toplu iş sözleşmesi bağıtlayan sendikamız, 17 yıldır üyelerine birçok ekonomik ve sosyal kazanım sağlamıştır. Sendikamızın üyeleriyle kurduğu yakın ve sıcak ilişki yıllardır kesintisiz devam etmiştir.

     2020 yılında muafiyet süresi biten birçok sendika ile birlikte Sosyal-İş Sendikası da, yürürlük süresi sona eren toplu iş sözleşmelerini yenileyebilmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulunamamıştır.

     Sendikaların yetki tespiti başvurularında, kesinleşen en son istatistik olan 2009 Temmuz ayı istatistiklerinin uygulanması gerektiğini ortaya koyan mahkeme kararlarına dayanılarak, sendikamız tarafından 15.02.2021 tarihinde Metro ve iki ayrı işyeri için Bakanlığa yetki tespiti talebinde bulunulmuştur.

     Ancak adeta soteye yatarak fırsat kollayan bir sendika, henüz yetki prosedürü dahi sonuçlanmadan, Metro işyerlerindeki işçilerin sendikamızdan topluca istifasına yönelik kampanya başlatmıştır. İşverenin bilgisi, onayı ve teşvikiyle gerçekleşen kampanya, üyelerimize yönelik baskı, tehdit ve şantajlarla, hiçbir etik değer tanımadan devam ettirilmektedir.

     Ülkedeki mevcut siyasi konjonktürün yol verdiği, politik ve ekonomik güç odaklarının kanatları altında sendikacılık yapanlar, koşulların ilelebet böyle süreceğini sanmakla çok yanılıyorlar. Tıpkı işçilerin, sermayenin talimatlarına koşulsuz biat edeceğine inanan patronlar gibi.

     Kurulduğumuz 1966 yılından bu yana önümüze çıkartılan her türlü engellere rağmen, sendikal hak mücadelesinde yalnızca işçi sınıfına inanıp güvenerek ilerledik. Metro işçisinin bu güveni boşa çıkarmayacağına ve kendisini sendikasından kopartmaya dönük bu tezgahı boşa çıkaracağına inancımız tamdır.

    Yaşasın Sosyal-İş!

    Yaşasın DİSK!        

                                                                                                                                                                                         Sosyal-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu