İSTANBUL ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

07 Haziran 2021, Pazartesi 1.782 Kişi

 

DİSK/SOSYAL-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Sosyal-İş Sendikası İstanbul Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu 17 Haziran 2021 – Perşembe günü Saat 11:00 - 15:00 arasında, Fuar Otel, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Aralığı Caddesi No:1 Fatih/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 

Gündem;

 • Açılış ve yoklama
 • Divan Seçimi
 • Saygı Duruşu
 • Zorunlu Organların; (Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedek üyelerinin) adaylık başvurularının divan tarafından alınması
 • Şube Başkan adaylarının konuşması
 • Seçimler
  • a) Şube Başkanı ile birlikte 5 Şube Yönetim Kurulu asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi
  • b) Şube Denetim Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
  • c) Şube Disiplin Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi
 • Kapanış