MAVİ KALEM’DE SENDİKALAŞMA HAKIMIZ ENGELLENEMEZ!

30 Eylül 2021, Perşembe 1.197 Kişi

MAVİ KALEM’DE SENDİKALAŞMA HAKIMIZ ENGELLENEMEZ!

Sendikamız İstanbul Şubesi, 29 Eylül 2021 tarihinde Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, Sendikamız İstanbul Şube Başkanı İlhan Ağırbaş, Şube Sekreteri Emin Çırakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yoleri ve üyelerimiz katıldı.

Mavi Kalem’de Anayasal haklarını kullanarak Sendikamıza üye olan işçiler, Mavi Kalem Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından cezalandırılarak Mavi Kalem’de projeler/sözleşmeler bitti denilerek işten çıkarıldılar.

Mavi Kalem çalışanları suç işlemedi, anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldular. Dayanışmak için, haksızlığa, sömürüye karşı koymak, “Bizim de söyleyeceklerimiz var” demek için Mavi Kalem’de sendikal örgütlenmeyi tamamladılar.

Sendikamız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurusunu yapmış ve 26 Haziran 2020 tarihi itibariyle yetkisi onaylanmıştır. İşveren ise sendikalaşmayı kurum için ‘’tehdit’’ olarak görerek zaman kazanmak amacıyla yetkiye itiraz etmiş, İtiraz süreciyle birlikte 20’ye yakın üyemiz, en temel hak olan sendika üyesi olma tercihlerinden kaynaklı çeşitli zaman aralıklarıyla işverenin planlı tasfiyesine uğramış ve işsiz kalmışlardır.

Mavi Kalem Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerini hukuka ve işçi haklarına saygı duymaya, anayasanın 51. maddesine uymaya davet ediyoruz.
 
Haksız yere işten çıkarılan Mavi Kalem çalışanı üyelerimiz, işlerini ve sendikalaşma haklarını istiyorlar ve alacaklardır.
  
Sendikamız, Üyelerimize hukuki destek vermeye ve sivil toplum emekçileri arasında örgütlenmeye devam edecektir.