26 KASIM’DA YUNANİSTAN İŞÇİ SINIFI GENEL GREVE ÇIKIYOR.

25 Kasım 2020, Çarşamba 825 Kişi

26 KASIM’DA YUNANİSTAN İŞÇİ SINIFI GENEL GREVE ÇIKIYOR.

MASKEMİZ TALEPLERİMİZİ HAYKIRMAYA ENGEL DEĞİLDİR.

HAYATIMIZI VA HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN GENEL GREVE GİDİYORUZ!

Şimdi işçi sınıfımız ve halkımız için tarihi bir andır. Artık sesimizin susturulmasına izin vermeyeceğiz.

İşçi sınıfımız yaşamı pahasına üretmeye ve hizmet etmeye  devam etmektedir.  Buna karşılık,  Yunan Hükümeti bir yandan pandemi'nin yayılmasından dolayı başta işçi sınıfımız ve emekçiler olmak üzere tüm Yunan halkını sorumlu tutuyor. Diğer yandan pandemi bahanesi ile işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza yeni bir saldırı uygulama planı yapıyor.  

Bizler işçi sınıfının örgütleri olarak; işçi sınıfının tarihsel kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacağımızı ilan ederiz.

Hükümete ve işverenlere karşı hayatımızı, sağlığımızı, işimizi ve haklarımızı korumak için; 26 Kasım 2020 tarihinde greve çıkıyoruz!

PAME’nin öncülüğünde bu yıl düzenlenen 17 Kasım  Politeknik  katliamının 44. anmalarında, başta Atina ve Selanik olmak üzere, işçi sınıfımız ülkenin her köşesinde alanlara çıktı. Bu yıl anma törenleri, hükümetin pandemi bahanesi ile ekmeğimize ve örgütümüze saldırısına karşı bir cevap niteliği taşıdı. İşçi sınıfımız alanlarda genel grev kararı aldı.

Yoldaşlar;

Yunan İşçi Sınıfı 26 Kasım 2020 tarihinde PAME’nin öncülüğünde genel greve gidiyor.

Bu savaşımızda yalnız değiliz!

25 Kasım 2020 tarihinde  İtalya işçi sınıfı ülke genelinde greve çıkıyor. 5 Aralık 2020 tarihinde Fransa işçi sınıfı ve örgütleri ülke genelinde grevler, direnişler ve protestolarla hükümeti uyaracak…

Ülke genelinde hızla yayılan pandemi’nin yaratmış olduğu iş yükünden dolayı hastaneler sağlık hizmeti veremez durumdadır. Bu gerçek çıplak gözle görünmektedir. Bunun yanı sıra fabrikalar, işyerleri, yoksul mahalleleri salgının pençesinde kıvranmaktadır. Her gün binlerce işçi tezgah  başında salgına maruz kalıyor. Binlerce işçi hastane kuyruklarında... Binlerce işçi hayatını kaybetti. Ve binlerce işçi ölmeye devam ediyor. Hükümet önlem almak yerine işçileri  bireysel önlem almamakla suçlamaya aymazlığında.

Yunan Hükümeti, işçi sınıfına ve emekçilere yeni saldırı planlarını yasalaştırmak için meclise sevke hazırlanıyor. 

       Yeni saldırı planları:

 • 8 saatlik çalışma süresinin 10 saate çıkarılması;
 • Asgari ücretin 200 Euro ile sınırlandırılması;
 • Pazar tatilinin kaldırılması;
 • Sosyal güvenliğin işverenlerin isteği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi;
 • Devlet vergilerinin ve banka kredi alacaklarının haciz işlemlerinin hızlandırılması;

Hükümet bu yasaların pandemi dönemi ile sınırlı olduğu yalanına sarılıyor. Yaşadığımız deneyimlerden biliyoruz ki; bu “önlemler” Paddemi'den sonra da kalıcı olacaktır.

Bunlarla da yetinmeyen hükümet işçi sınıfının sendikal hak ve özgürlüklerine de müdahale etme cüretine yelteniyor. Hükümet saldırının sivri ucunu işçi sınıfımıza doğrultuyor.  

Yeni yasa tasarısına göre:

 • Sendika üyelerinin sendika genel kurullarında elektronik oy kullanması;
 • Sendika üyelerinin bilgilerinin hükümete ve işverene beyanının zorunlu hale getirilmesi;
 • Grev kararı alma ve grevlerin örgütlenmesine yeni zorluklar getirilmesi;
 • Sendika genel kurullarının isteğe bağlı toplanması;

 

Bu tasarı ile sarı sendikacılığının önünün açılması hedeflenmektedir.

Yoldaşlar;

Hükümet, 26 Kasım 2020 tarihinde çıkacağımız genel grevi engellemek için; bir yandan pandemi yasaklarına sığınırken, diğer yandan üyelerimiz ve yöneticilerimizi  terörize etme planını devreye soktu.

PAME’nin militanları ve öncüleri hükümetin bu tuzağına düşmeyecektir.

Üye sendikalarımıza çağrımızdır;

Pame, tüm sendikalarını  ve üyelerini 26 Kasım’da  üretimi ve hizmeti  durdurmaya çağırıyor!

Grev'de üyelerimizin salgına maruz kalmaması için  her türlü önlemi alalım.

Sadece PAME üyesinin değil, örgütsüz yada farklı sendika üyesi her bir işçiyi greve ikna etmek, grevimizin başarısı buradan geçmektedir. Unutmayınız!

        Bu grevin ana sloganı;

 • Her işyerine ve her üyeye ulaşın!
 • 26 Kasım Genel Grevinin başarısı ve burjuvazi ile yürüttüğümüz savaşı kazanmak için bir adım öne!

        Taleplerimiz;

 • Covid-19 salgınına maruz kalan işçi ve emekçiler için, Özel Hastaneleri ücretsiz hizmete açın;
 • Son yıllarda kapatılan kamu hastanelerini derhal açın;
 • Sağlık emekçilerine salgına karşı her türlü önlemi alın;
 • Hastanelerde sağlık emekçilerinin iş yükünün azaltılması için; işsiz hemşire ve  doktorların derhal işe alınması;
 • Tüm sağlık emekçilerine ayrımsız ek ödeme yapılsın;
 • Belediyeler, işçilerin mesai saatine uygun olarak toplu taşıma araçlarının sefer sayısını arttırsın;
 • Okullarda sınıflar en fazla 15 öğrenci ile sınırlandırılmalıdır;
 • Uzaktan çalışan işçilerin yol  ve yemek ücretleri verilmelidir;
 • İşsizlere hiç bir şart ve ayrım yapılmaksızın  işsizlik maaşı bağlansın;
 • İşten çıkarmalar yasaklansın;
 • Emeklilere   yılda iki ikramiye verisin;
 • İşçilerin, emeklilerin ve yoksulların pandemi süresince elektrik, su, doğalgaz, haberleşme ücretsiz olsun;
 • Devlete, bankalara olan vergi ve kredi ödemelerinin pandemi süresince askıya alınması;
 • İşten çıkarılan işçilerin devlete ve bankalara olan borçları silinsin;