15. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARIMIZ

21 Ocak 2020, Salı 813 Kişi

11-12 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılan 15. Olağan Genel Kurulumuzun onayladığı karar başlıkları aşağıdadır:

 

 • Emperyalizme ve kapitalizme karşı,
 • Sermayenin kayırılmasına son verilmesi için,
 • Esnek çalışmaya karşı güvenceli bir çalışma düzeni için,
 • İş cinayetlerinin son bulması için,
 • Kadınlara her alanda eşitlik için,
 • 696 sayılı KHK ile mağdur edilen taşeron işçilerin hakları için,
 • EYT hakları için,
 • Vergide adalet için,
 • Eğitim, Sağlık ve Sosyal Güvenlik haklarımız için,
 • Örgütlenme Hakkı için,
 • Grev yasaklarına karşı,
 • Asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin söz hakkı için,
 • Çevrenin, doğanın ve yaşamın yok edilmesine karşı,
 • 1 Mayıs’ın işçi sınıfının iradesiyle, özgür ve baskı altında kalmadan kutlanabilmesi için,
 • Daha Güçlü ve Etkin bir DİSK için…

MÜCADELE YÜRÜTÜLMESİNİ KARAR ALTINA ALIR !..