SENDİKAMIZ İZTEK A.Ş’DE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN EK PROTOKOL İSTEDİ!

16 Kasım 2021, Salı 1.126 Kişi

 

SENDİKAMIZ İZTEK A.Ş’DE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN EK PROTOKOL İSTEDİ!

 

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZTEK A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülen protokol görüşmelerinin tıkanması nedeniyle Konak Kartlar Müdürlüğü önünde Sendikamız 15.11.2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Sendikamız Genel Başkanı Celal Uyar, İzmir Şube Başkanı Fikret Savaş, Şube Sekreteri Gökhan Mangal, Güvenlik -Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, İZTEK A.Ş. çalışanı üyelerimiz ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını Sendikamız İzmir Şube Sekreteri Gökhan Mangal, okuyarak, İZTEK A.Ş.’ye geçen işçiler arasındaki farklı toplu iş sözleşmelerinin (TİS) ek protokolle düzenlenmesi için çağrıda bulundu.
 
Mangal; -“Örgütlü bulunduğumuz eski adı ÜNİBEL A.Ş, yeni adı İZTEK A.Ş. şirketine yeni birimler ilave edildi. İZENERJİ, İZELMAN ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan bir kısım işçi arkadaşlarımızın aktarılmasıyla çalışan sayısı iki katını aştı. Arkadaşlarımıza önceden çalıştıkları şirketlerle sendikalar arasında imzalanan TİS’lerdeki kazanılmış hakları ile geçecekleri sözü, bizzat İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından verildi. Ayrıca İZTEK A.Ş.'de örgütlü bulunduğumuz Sendikamızın imzaladığı TİS’lerdeki lehe olan hakların da üyelerimize verileceği söylendi. Üyelerimiz bu sözler üzerine geçişe onay verdiler ve İZTEK A.Ş’de 12 Haziran 2021 tarihinde çalışmaya başladılar.”

İZTEK A.Ş’de geçişler nedeniyle birden fazla toplu sözleşme uygulanmaya başlandığına değinen Mangal sözlerini şöyle sürdürdü;

-“Çalışanlar arasında aynı işi yaptıkları halde farklı ücret ve sosyal hakların çıkmasına neden oldu. Bu durum aynı zamanda başkanımızın sürekli ifade ettiği “Eşit işe eşit ücret” politikasına da aykırıdır. Bu sorunu çözmek üzere ek protokol yapmak suretiyle çalışanların tek TİS çatısı altında toplanması için, İZTEK A.Ş eski ve yeni yöneticileriyle 25.05.2021 tarihinden itibaren Sendika olarak görüşmeye başlamamıza rağmen bir sonuç alamadık.

Sosyal-İş Sendikası olarak, İZTEK A.Ş yöneticileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde Şirketin, yürürlükte olan TİS’e ek protokol yaparak sorunu çözmeyi bugüne kadar kabul etmediğini, gerekçe olarak da Sendikamızın yetkisinin bulunmadığını söylemiştir. Oysa sendikamızın imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2021 tarihine kadar yürürlüktedir. Yani Sosyal-İş Sendikası ek protokol yapmak üzere yetkili sendikadır.
 
Sendikamız bu işyerinde 9 dönemdir Toplu İş Sözleşmesi yapmaktır. Sendikamızın 9 dönemdir de 12 Eylül Cuntasının ürünü olan İş Yasası’na göre iş kolunda baraj problemi bulunmaktaydı. Buna rağmen İBB, işçi iradesine saygı gösterdi. Bugün ki İZTEK A.Ş. yönetiminin tutumunu anlamış değiliz. Ayrıca sendikamız onlarca iş yerinde Anayasanın 90. maddesine ve ILO normlarına ve işçi iradesine dayanarak Toplu İş Sözleşmesi imzaladı ve imzalamaya devam etmektedir” diye konuştu.

Mevcut durumda 110 kişinin çalıştığı İZTEK A.Ş’de dört toplu iş sözleşmesi uygulandığını ve bu durumun iş barışını bozduğunu vurgulayan Mangal,  “Sendikamızın yaptığı görüşmelerde verilen sözler ile üyelerimize verilen sözlere rağmen sorun bugüne kadar çözümlenmediğinden dolayı bu basın açıklamasını sendika olarak yapıyoruz. Bizler sendikasızlaştırılmaya ve örgütsüzleştirilmeye karşı olduğumuzu bir kez daha söylemek isteriz. Sendika olarak bu sorunun masada çözüleceğine olan inancımız ile İZTEK A.Ş yönetimini verilen sözler doğrultusunda sorunu çözmeye davet ediyoruz. 

Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek basın açıklaması son buldu.