6. Olağanüstü (Tüzük) Genel Kurul (21 Aralık 1991)

1) Genel Yönetim Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
H. Bedri DOĞANAY (Genel Sekreter)
Ersin ATLI
Mehmet YAVUZ
Seyfettin BİÇER
Ekrem EDİŞ
K. Mücahit İZKUT
Mustafa TÜRK
Mehmet GÜNDOĞDU
Bülent ÖZGÖRGEM
Remzi UYUĞ
Ersin UNANER
Mehmet ATAY
Yılmaz ALTINDAĞ
Saim YÜKSEL
Ünal TOMBAK
Mehmet ERTENLİ
Yüksel SUCU
İrfan ADA
Fahri KALAYCI
Mithat DURSUN
Süleyman ATASAYAN
Tamer ATIŞ
     
2) Genel Denetim Kurulu
Nurhan KAVUZLU (KOYAŞ) (Başkan)
Muammer ÖZKAN (Yazman)
Gülden SEVGİLİ (Üye)
     
3) Genel Disiplin Kurulu 
Aynur ERTUNÇ (Başkan)
Mehmet İPEKÇİ (Yazman)
Çetin TARIOĞLU (Üye)
Ali ÜNAL (Üye)
Fahrettin ÖZAYVAZ (Üye)