5. Olağanüstü Genel Kurul (7-8 Temmuz 1979)

1) Merkez Yürütme Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
H. Bedri DOĞANAY (Genel Sekreter)
Mehmet YAVUZ
Ersin ATLI
Seyfettin BİÇER
     
2) Merkez Yönetim Kurulu
Süleyman ATASAYAN
Zeki KILIÇ
Yılmaz AYAŞLI
Mustafa TÜRK
K. Mücahit İZKUT
Remzi UYUĞ
Mustafa ÇELİKAT
Nedim EKEN
Mehmet ATAY
Ersin UNANER
Saim YÜKSEL
Veli YILMAZ
Ünal TOMBAK
Mehmet ERTENLİ
Hacı TİMURKAN
Yüksel SUCU
Ekrem EDİŞ
Yılmaz ALTINDAĞ
Mihtat DURSUN
Tamer ATIŞ (Cezmi AKSOY)
     
3) Merkez Denetim Kurulu
Muammer ÖZKAN (Başkan)
Nurhan KOYAŞ (Raportör)
Sadık ÖZBEN
     
4) Merkez Disiplin Kurulu 
Sağol BAŞPINAR (Başkan)
Ali ÜNAL (Raportör)
Doğan SOYLU (Üye)
Yılmaz ONAY (Üye)
Şuayip BAŞPINAR (Üye)