4. Olağan Genel Kurul (29-31 Mayıs 1974)

1) Genel Yönetim Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
A. Baki SON (Genel Sekreter)
H. Bedri DOĞANAY
İlhan AKALIN
Süleyman ATASAYAN
Seyfettin BİÇER
Ersin ATLI
Mehmet ALPÜREN
Bülent ÖZGÖRGEM
Metin ÖZBOZ
Mücahit TAYLANLI
Yüksel SUCU
Erol GÜNGÖREN
Mehmet KURUCAK
M. Ali AKİŞ
Halil GÜRASLAN

2) Genel Denetim Kurulu
Ziya SEBAT
Kadir ASLAN
Ragıp GÜLER

3) Genel Onur Kurulu
Celal İPEK
Erol ALTINTOPRAK
Sadık ÖZTEK