2. Olağanüstü Genel Kurul (4-6 Ağustos 1972)

1) Yürütme Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
A. Baki SON (Genel Sekreter)
İlhan AKALIN
H. Bedri DOĞANAY
     
2) Yönetim Kurulu
Orhan ÖZKAN
Ahmet ACAR
Celal İPEK
Ajlan SIRTOĞLU
Mücahit TAYLANLI
İbrahim SALİM
Ali NEBİOĞLU
Süleyman ATASAYAN
Bilal DUMAN
Oktay ÖZAYDIN
Erol GÜNGÖREN
Ersin ATLI (Mustafa TOPUZOĞLU)

3) Denetleme Kurulu
Gürol AYDINLIK
Tuğrul GÜR
S. Yılmaz GÜVEN
     
4) Onur Kurulu
Gündoğdu ERBİLGİN
Erol ALTINTOPRAK
Abbas GÜVEN