1. Olağanüstü Genel Kurul (28-29 Ocak 1968)

1) Yürütme Kurulu
İlyas ACAR (Genel Başkan)
İsmail YILDIZ (2. Başkan)
Rüştü ÇİLELİ (Genel Sekreter)
Bilal KILIÇ
Ayhan AKÖZ

2) Denetim Kurulu
Yılmaz TABUK
Ercan YÜCEL
Galip SEYHUN

3) Onur Kurulu
Muammer GİYİMER
İlhan AKALIN
Refik HAFIZOĞLU
Mücahit TAYLANLI
Tevfik CAN