11. Olağan Genel Kurul (20-21 Aralık 2003)

1) Genel Yönetim Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
Tamer ATIŞ (Genel Sekreter)
Hüseyin ÖZCAN (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)
Metin EBETÜRK (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali CANCI (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)

2) Genel Denetim Kurulu
Muammer ÖZKAN (Başkan)
Ali ÜNAL (Üye)
Mehmet GÜNDOĞDU (Üye)

3) Genel Disiplin Kurulu 
Osman AVCI
İlhan DERELİ
Veli ALBAYRAK