10. Olağan Genel Kurul (29-30 Nisan 2000)

1) Genel Yönetim Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
Tamer ATIŞ (Genel Sekreter)
Ali CANCI (Genel Yönetim Kurulu Üyesi) 
Metin EBETÜRK (Genel Yönetim Kurulu Üyesi) 
Hüseyin ÖZCAN (Genel Yönetim Kurulu Üyesi) (Metin BAPİR 24.12.2002)

2) Genel Denetim Kurulu
Muammer ÖZKAN (Başkan)
Ersin ATLI (Yazman)
Ali ÜNAL (Üye)

3) Genel Disiplin Kurulu 
Ayfer KANTAŞ (Başkan)
Muzaffer BOZER (Yazman)
K. Mücahit İZKUT (Üye)