Paylaş

Sendikamız GYK Üyesi Engin Sezgin ve İzmir Şube Başkanı Müfit Ereş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret, 29 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Paylaş