Paylaş

DİSK-KESK-TMMOB-İzmir Barosu, iş kazası ve İş güvenliği ile ilgili olarak 9 Eylül'de İzmir Barosu'nda bir basın açıklaması yaptı.

 

 

 

Paylaş