Paylaş

STK, Emek ve Meslek Örgütleri Forumu’nun ikincisi 17 Eylül tarihinde Sosyal-İş İstanbul Şubemizde gerçekleştirildi. Haziran ayındaki ilk forumda Dr. Alper Akyüz kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti.
İkinci forum “Nasıl Örgütlenmeli?” başlığı altında STK, Emek ve Meslek Örgütlerinde çalışanların sendikal örgütlenmeleri konusundaki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaştı.

Foruma sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden üyelerimizin yanı sıra üyemiz olmayan STK, emek ve meslek örgütleri çalışanları da katıldılar.
Bu çerçevede, STK, meslek ve emek örgütleri alanında çalışan yaklaşık 35.000 kişinin, sendikamız çatısı altında örgütlenmelerinin nasıl olacağı konusu birçok açıdan tartışıldı. STK, meslek ve emek örgütleri çalışanlarının hangi ortak sorunları yaşadıkları, nasıl bir yaklaşımla hangi söylemler etrafında ve hangi araçlarla bir araya gelebilecekleri konularında çeşitli görüşler dile getirildi.
Ayrıca, hem sendikamızın üyeleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi hem de üyelerimizin birbirleriyle tanışmalarının, dayanışmalarının ve ortak çalışma yürütmelerinin sağlanması için neler yapılabileceği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bununla birlikte sendikamızın sadece mavi yakalı erkek işçilerin sendikası olmadığı, kadınlara sendikamızın tüm organlarında daha fazla söz ve temsil olanağının kadınlarla birlikte yaratılması gerektiği düşüncesi vurgulandı.

Forumlarda öne çıkan öneriler ise şu şekilde;

  • Alanda var olan işyerleri, bu işyerlerinde çalışanların sayıları, çalışma biçimleri, iş yeri özellikleri, çalışan analizi vb. tasniflenmeli ve bu doğrultuda bir örgütlenme planı hazırlanmalı.
  • STK’lardaki söylem “bir ailenin parçası olmak” üzerinden şekilleniyor. Böylelikle çalışanlar işyeriyle duygusal bir bağ kuruyorlar, kurumu dert ediniyorlar. İşyeriyle özdeşleşme meselesi çok yoğun yaşanıyor. Kişiler bu yüzden bazen kendi sorunlarını dile getirmiyorlar. Okumuş olmak burada eksi bir avantaja dönüşüyor. Orta sınıf profilini iyi analiz etmek gerekiyor. Neden sendikaya üye olacaklarının argümanını bulmak gerekiyor. 
  • Sendikanın beyaz yakalı için bir çekim merkezi haline gelmesi lazım. Bunun için popüler talepler üzerinden sendikalar daha fazla görünür olabilir. Sendikanın çarpıcı ve beyaz yakalıların güncel talepleri üzerinden bir kampanya yapması sendikayı bir çekim merkezi haline getirebilir. Bu alanın sorunları (ortak sorunlar) gündeme getirilebilir (örneğin fazla mesai, mobbing, borçluluk meselesi). Sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmalı. 
  • Meslek örgütlerinde örgütlenmek kolay ama örgütlü kalmak çok zor. Hepimizi ortaklaştıracak sorunlar üzerinden bir kampanya yürütmek insanların sendikalar tarafından önemsendiğini hissetmesine yol açacaktır.
  • Her gittiğimiz yerde (STK’larda) insanlara sendikalı mısınız diye soralım. Olmayanların niye olmadıklarını öğrenelim. Örneğin kampanyada şöyle şeyler kullanalım: … ‘de sendikalı olmak size çok yakışacak. STK dili ve jargonunu yakalamalıyız.

Paylaş