Paylaş

 

NEDEN SENDİKA, NEDEN SOSYAL-İŞ?

 

 

NEDEN SENDİKA?

Hayatımızı kazanmak için çalışmak zorundayız. Günümüzün büyük kısmını işte geçiriyoruz. İşyerinden elde ettiğimiz ücretle, evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Kendimize ve ailemize daha iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz…

İster istemez, çalışmak hayatımızın merkezinde yer alıyor. Peki, çalışma koşullarımızdan memnun muyuz? Ücretimiz yeterli mi? İş güvencemiz var mı? Çalışma koşullarımız, ücretimiz ve haklarımız konusunda söz hakkımız var mı? İşyerinde insanca muamele görüyor muyuz?

Büyük çoğunluğumuzun bu sorulara verdiği yanıt, ne yazık ki, hayır…

Çalışma koşullarımızdan mutlu değiliz. Ücretimiz yetmiyor. İş güvencemiz yok. Söz hakkımız yok. İşverenlerin, hoş olmayan davranışları ile sık sık karşı karşıya kalıyoruz. İşyerlerinin çoğunda İş Yasası bile uygulanmıyor. Zaten yetersiz olan haklarımız çiğneniyor. İşten çıkarılma kaygısıyla haklarımızı aramakta zorlanıyoruz.

Ne bugünümüz istediğimiz gibi, ne de geleceğimize güvenle bakabiliyoruz…


İşte bu yüzden sendikalı olmaya ihtiyacımız var!

 • Çünkü sendika güçtür, çünkü sendikalıysak güçlüyüz...
 • Çünkü sendika, iş güvencesidir.
 • Çünkü sendika, daha iyi çalışma koşullarıdır.
 • Çünkü sendika, “maaşına zam, işine son” devrine son vermektir.
 • Çünkü sendika, insanca yaşayacak ücret ve maddi haklardır.
 • Çünkü sendika, işyerinde insana yakışır muamele görmektir.
 • Çünkü sendika, bugünümüzü ve geleceğimizi işverenlerin iki dudağı arasına bırakmamaktır.
 • Çünkü sendika, işyerinde, ülkemizde ve dünyada işçilerin haklarını korumak ve geliştirmektir.
 • Çünkü sendika bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, gücümüzdür.
 • Çünkü biz sendikalıysak güçlüyüz…

 

NEDEN SOSYAL-İŞ?


Çünkü ;

 • Sosyal-İş, demokratik ve mücadeleci bir sendikadır.
 • Sosyal-İş, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını esas alır.
 • Sosyal-İş, işçilerin haklarının ancak işçilerin örgütlü gücü ve mücadelesi ile korunacağı ve geliştirilebileceğinin bilincindedir.
 • Sosyal-İş, eşitlik ve adaleti savunur, haksızlığa ve sömürüye karşı çıkar.
 • Sosyal-İş, demokrasi, barış ve insan haklarını savunur.
 • Sosyal-İş, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yer alır.
 • Sosyal-İş, tüm sendikal çalışmalarında, sendika içi demokrasiyi merkeze koyar.
 • Sosyal-İş, tüm sendikal çalışmalarında, üyelerinin en geniş katılımını hedefler.
 • Sosyal-İş, işçilerin aidatlarını, işçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için kullanır.
 • Sosyal-İş, sendika gelirlerinin doğru biçimde kullanılmasına büyük özen gösterir.
 • Sosyal-İş, işkolunda en geniş sendikal örgütlenmeyi gerçekleştirmeyi amaçlar.
 • Sosyal-İş, işyerindeki sendikal örgütlülüğe büyük önem verir.
 • Sosyal-İş’te işyeri sendika temsilcilerini üyeler seçer.
 • Sosyal-İş, “işyeri meclisi” niteliği taşıyan “İşyeri Sendika Danışma Kurulu”na büyük önem verir.
 • Sosyal-İş, toplu iş sözleşmesi sürecinin her aşamasında, üyelerinin görüş ve önerilerini esas alır.
 • Üyelerinin toplu iş sözleşmesi süreçlerine katılımını sağlar.
 • Sosyal-İş, toplu iş sözleşmeleri ile üyelerinin haklarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmaya çalışır.
 • Sosyal-İş, toplu iş sözleşmelerinin eksiksiz uygulanmasına önem verir.
 • Sosyal-İş, üyelerinin sorunları ile yakından ilgilenir, hızla çözülmesi için çaba gösterir.
 • Sosyal-İş, düzenli ve sürekli eğitim çalışmaları ile üyelerini bilgilendirir.
 • Sosyal-İş, sendika gazetesi, internet sitesi, broşürleri, araştırma ve yayınları ile üyeleri ile sürekli ve etkin bir iletişim kurar.
 • Sosyal-İş, üyeleri için gerekli hukuksal süreçlere başvurur, dava açar ve davaları sürdürür.
 • Sosyal-İş, kadın işçilere yönelik çalışmalara özel olarak eğilir.
Paylaş