10. Olağan Genel Kurul (29-30 Nisan 2000)

Paylaş

1) Genel Yönetim Kurulu

Özcan KESGEÇ

(Genel Başkan)

Tamer ATIŞ

(Genel Sekreter)

Ali CANCI

 

Metin EBETÜRK

 

Hüseyin ÖZCAN

(Metin BAPİR 24.12.2002)

 

2) Genel Denetim Kurulu

Muammer ÖZKAN

(Başkan)

Ersin ATLI

(Yazman)

Ali ÜNAL

(Üye)

 

3) Genel Disiplin Kurulu 

Ayfer KANTAŞ

(Başkan)

Muzaffer BOZER

(Yazman)

K. Mücahit İZKUT

(Üye)

 

   ÇALIŞMA RAPORU

Paylaş