9. Olağan Genel Kurul (28-29 Haziran 1997)

Paylaş

1) Genel Yönetim Kurulu

Özcan KESGEÇ

(Genel Başkan)

Tamer ATIŞ

(Genel Sekreter)

Metin BAPİR

 

K.Mücahit İZKUT

 

Ali CANCI

 

 

2) Genel Denetim Kurulu

Muammer ÖZKAN

(Başkan)

Ersin ATLI

(Yazman)

Ali ÜNAL

(Üye)

 

3) Genel Disiplin Kurulu 

Ayfer KANTAŞ

(Başkan)

Cemal TEZCAN

(Yazman)

Rafet GÜNTEPE

(Üye)

 

   ÇALIŞMA RAPORU

Paylaş