5. Olağan Genel Kurul (16-18 Mayıs 1977)

1) Merkez Yürütme Kurulu

Özcan KESGEÇ

(Genel Başkan)

A. Baki SON

(Genel Sekreter)

H. Bedri DOĞANAY

 

İlhan AKALIN

 

Süleyman ATASAYAN

 

 

2) Merkez Yönetim Kurulu

Alaybey SUNGUR

 

Mustafa ÇELİKAT

 

Metin ÖZBOZ

 

Seyfettin BİÇER

 

Yılmaz AYAŞLI

 

Ersin UNANER

 

Şuayip BAŞPINAR

 

Mehmet YAVUZ

 

Bülent ÖZGÖRGEM

 

Zeki KILIÇ

 

Ersin ATLI

 

Nihat EMEKSİZ

 

 

3) Merkez Denetleme Kurulu

Salih ELVER

(Başkan)

Muammer ÖZKAN

(Raportör)

Nurhan KOYAŞ

(Üye) (Veli YILMAZ)

 

4) Merkez Onur Kurulu

Celal İPEK

(Başkan)

Ali ÜNAL

(Raportör)

Doğan SOYLU

(Üye)

   ÇALIŞMA RAPORU