SENDİKAMIZDAN GREVLERİ YASAKLANAN METAL İŞÇİLERİNE DESTEK

Paylaş

Metal işkolundaki sendikaların yeni dönem toplu sözleşme sürecinde grev kararı alması üzerine, 2 Şubat'ta uygulamaya konacak grevler, Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayımlayarak, grevleri yasaklananan metal işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ilan etti.


Metal işkolundaki sendikaların yeni dönem toplu sözleşme sürecinde grev kararı alması üzerine, 2 Şubat'ta uygulamaya konacak grevler, Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayımlayarak, grevleri yasaklanan metal işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ilan etti.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu'nun açıklamasını aşağıda ilgilerinize sunuyoruz
(PDF olarak indirmek için lütfen tıklayınız.)


26.01.2018

DİSK/SOSYAL-İŞ, METAL İŞÇİLERİNİN HAK VE ONUR MÜCADELESİNİN YANINDADIR!

Yürürlüğe konulduğu 1983 yılından beri sendikal hareketin; "toplu pazarlık hakkına anti-demokratik bir müdahale" olduğu gerekçesiyle eleştirilen "Bakanlar Kurulunun Grev Erteleme Yetkisi" (6356 sayılı yasa / 63. madde) ile bir kez daha yüz binlerce metal işçisinin grevi, daha uygulamaya dahi konulmadan yasaklanmıştır.

Adı "grev erteleme" olan bu uygulama, fiilen bir grev yasaklamadır. Çünkü prosedür, grevi fiilen ortadan kaldırmaktadır. Bu, yasaklamaktır.

Siyasi iradenin işçi-işveren ilişkilerine müdahalesi taraflıdır. Siyasi iktidarın taraf olması kabul edilebilir değildir.

Grev yasaklama kararını alanlar, emek ve sermaye arasında sürmekte olan hak mücadelesinde güçlüden yana tavır almıştır.

DİSK/Sosyal-İş Sendikası olarak, işçi sınıfının hak ve ekmek mücadelesine yapılan anti-demokratik müdahaleyi kabul edilemez olarak görüyoruz ve bu mücadelede metal işçilerinin, işçi sınıfının, yoksul ve mazlumun yanında "taraf" olduğumuzu gururla açıklıyoruz.

Aşı, ekmeği ve onuru için direnenleri selamlıyor, genelde bütün metal işçileriyle, özelde kardeş DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasıyla omuz omuza olacağımızı ilan ediyoruz.

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Paylaş