15-16 HAZİRAN ETKİNLİĞİ

Paylaş

Sendikamız, KETEV (Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı) tarafından düzenlenen 15-16 Haziran etkinliğine katıldı.

Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk'ün konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, Birleşik Metal-İş Kemal Türkler Salonunda gerçekleştirildi.

Sendikamız, KETEV (Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı) tarafından düzenlenen 15-16 Haziran etkinliğine katıldı. "15-16 Haziran'ın 47. Yıldönümünde Direniş ve Bugünün Olanakları" başlığı altında düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Etkinlik, Atilla Özsever'in açılış konuşmasıyla başladı. Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk'ün de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika uzmanı Zafer Aydın moderatör olarak yer aldı. Ebetürk'ün yanı sıra Birleşk Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, eski Aster-İş Genel Başkanı Ayhan Dümen, Bank-Sen Genel Başkanı Duygu Çalışkan, akademisyenler Emre Gürcanlı, Süreyya Algül ve Görkem Doğan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgenin tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz:


SONUÇ BİLDİRGESİ
 
İşçi Sınıfımız, 15-16 Haziran Direnişinin 47. Yıldönümünü, tarihsel kazanımlarının ağır saldırılar altında olduğu koşullarda anıyor. 15 Temmuz 2016  Darbesinden sonra dayatılan Olağanüstü Hal ve  Kanun Hükmünde Kararnameler ile başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi kesimlere ağır bir baskı uygulanmaktadır.

Siyasi iktidar, barış taleplerine dahi tahammül edemiyor. Barış isteyen ve bunun için mücadele veren çok sayıda akademisyen, basın mensubu ve binlerce kamu çalışanı işlerinden edildiler.  

Bunca baskı, şiddet ve ayrıştırıcı politikalar, ülkeyi çok uzun bir zamandır yönetmekte olan kadro ve izlenen ekonomi-politikanın artık dikiş tutmaz hale geldiğini göstermektedir.

Kapitalist sistem bir kez daha kriz içindedir, ancak kriz riski yüksek ülkeler listesinin en üst sırasında ülkemizin adı bulunmaktadır.

Terör bitecek, işsizlik azalacak, refah artacak, huzur ve istikrar gelecek vaatlerinin estirdiği bahar mevsimi daha iki ay geçmeden kışa dönmüştür. Sermaye kesimi de kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istiyor. İşte Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Kıdem Tazminatının Fona devri, sermayeye kaynak yaratma amaçlarının ürünleridir.

İşçi Sınıfımız da 81 yıllık kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmak adına; yalanlara ve oyunlara karşı mücadeleyi yükselterek cevabını verecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın…

OHAL gölgesinde daha da artan grev yasakları ile toplumsal gösterilerde uygulanan şiddet; siyasi iktidarın emekçilere ve mücadelesine yönelik tahammülsüzlüğü ile birlikte demokrasiden çokça uzaklaşıldığının göstergeleridir. Ülkeyi yöneten siyasal kadro, bir işveren örgütünün genel kurulunda OHAL’e yönelik eleştirilere karşı, “grev ve benzeri uygulamaları” yasakladıklarını itiraf etmiştir.

İşçi sınıfımız, siyasi iktidarın emekçilere karşı şiddetlenen baskı ve yasakçı yaklaşımlarına karşı, grev ve direnişleri ile mücadele etmekten geri durmuyor.
 
Sosyal-İş Sendikası’nın 20 günden fazla süren  Avrupa’nın ilk  AVM Grevi olan Leroy Merlin,  2 yıl önce on binlerce metal işçilerinin sarı sendikacılığa bir kez daha başkaldırması, bu yıl yine Birleşik Metal-İş Sendikası üyelerinin grev erteleme kararına karşı işyerlerini terk etmeyerek ortaya koydukları büyük kararlılık ve zaferden ilham alan cam işçilerinin yürekli direniş ve başarılarını  içtenlikle selamlıyoruz.Öte yandan, Nakliyat-İş Sendikası’nın  Metlog Lojistik Grevi ile ortaya koyduğu mücadele tarihteki yerlerini şimdiden almıştır.  

Bundan sonra da, hakları ve onurları için direnen tüm emekçilerin yanında dayanışmada olmaya devam edeceğiz. Bu; 15-16 Haziran Direnişinin bize öğrettiği derslerden biridir…

Bugün bu etkinlikte Saraçhane Mitingi, Kavel Direnişi, Paşabahçe Grevi, 15-16 Haziran, 1 Mayıs Yasaklarının kırılması, MESS‘e karşı Büyük Grev ve Faşizme Karşı İhtar Eylemlerinin önderleri ile aynı çatı altında 15-16 Haziran Direnişinin 47. Yılını birlikte kutlamaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz.
Direnişin 47. Yılında da, dünü bugüne, bugünü yarına bağlamayı ustalıkla başardılar. Ne mutlu bize !...
 
Ne ki; 47. Yılını kutladığımız 15- 16 Haziran Direnişinin dersleri ışığında baktığımızda,   işçi sınıfımızın sendikal alanda  yarattığı grev ve direnişlere rağmen burjuvazinin azgın saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Öyleyse,
•    Gerek dünya ölçeğinde, gerekse Türkiye işçi sınıfı hareketi ve emekçi yığınlar üzerinde oluşan yılgınlık ve umutsuzluğun aşılması için işçi sınıfının birlik-bütünlüğünün sağlanması, dayanışma ve mücadelenin yükseltilmesi için daha da çok çalışılması,
•    Emek, demokrasi, evrensel insan hak ve özgürlüklerden yana kurumların, sendika, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin en geniş birliğinin yeniden örülmesi,
•    Yıllarca ülkemizin en savaşkan sendikal örgütü olan DİSK’in kuruluş felsefesi ile Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in mücadele ilkeleri demek olan; Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılık ilkelerinin başta DİSK içinde olmak üzere yeniden yaygınlaştırılarak; her türden  etnik ve dinsel temelli geri anlayışların dışlanması,
•    Ve bugün; sendikal örgütlenme çalışmalarının öncelikle güvencesiz ve örgütsüz bırakılarak köleleştirilmek istenen modern sanayi proletaryası olan taşeron işçilerinin sınıf ve kitle sendika¬cılığı anlayışı ile buluşturulması hedefine yönelmesi ile birlikte sendikal ve sınıfsal mücadelemizin yeni bir ivme kazanması olanaklıdır.

Bizler, DİSK’in kurucu iradesini ortaya koyan ve mücadele ilkelerine ödünsüz sahip çıkan sendikalar olarak; işçi sınıfının kurtuluşunun ekonomik ve demokratik mücadele ile birlikte İşçi Sınıfının Bilimi doğrultusunda politik mücadele verilerek ulaşılabileceğine olan inancımızı bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

15-16 Haziran Direnişi, 47 yılında bizler bu hatırlatmaları yapıyor.

Kaybedecek zaman kalmamıştır. “ Fabrikalar Kalelerimiz Olacak” diye ayağa kalkmaktan ve yeniden yola koyulmaktan geçmektedir.

Yolumuz açık olsun.

Yaşasın 15-16 Haziran Şanlı Direnişimiz!

 

Paylaş