YUNANİSTAN İŞÇİ SINIFI YALNIZ DEĞİLDİR!

Paylaş

Yunanistan işçilerinin sendikal örgütü PAME'nin çağırısı üzerine Yunanistan işçi ve emekçileri, 17-18 Mayıs'ta grev ve eylemler yapıyor.

Sendikamız Sosyal-İş, Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, ortak bir açıklama yayımlayarak Yunanistan işçi sınıfı ve PAME'yle dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

 

Yunanistan işçilerinin sendikal örgütü PAME'nin çağırısı üzerine Yunanistan işçi ve emekçileri, 17-18 Mayıs'ta grev ve eylemler yapıyor. Sendikamız Sosyal-İş, Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, ortak bir açıklama yayımlayarak Yunanistan işçi sınıfı ve PAME'yle dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

Açıklamanın tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz:


 

17 Mayıs Grevi ve 18 Mayıs’ta Tüm Yunanistan'da Yapılacak Eylem ve Yürüyüşlerle Dayanışma Açıklaması

Değerli yoldaşlar,

Türkiye sınıf sendikacılığının temsilcileri olan – Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş – sendikaları olarak, Yunanistan’ın sınıf temelli ve devrimci gücü olan PAME’ye, 17 Mayıs’ta yapılacak grev ve 18 Mayıs’ta Yunanistan genelinde yapılacak eylem ve yürüyüşlerle ilgili olarak dayanışma dileklerimizi iletmek isteriz.

Bugünün Dünyasında, emperyalizm ve kapitalizm, farklı ülkelerin işçi sınıfları ve halk kesimlerine saldırmaktadır. Birçok aracın yanı sıra bu saldırı IMF, DB gibi ekonomik kuruluşlar aracılığıyla yürütülmekte; işçi sınıfına daha fazla sömürüden başka hiçbir şey getirmemektedir. Şüphesiz bu kapsamlı saldırıda emperyalistlerle işbirliği içinde olan hükümetler de kritik bir rol oynamaktadır. Yunanistan’da SYRIZA hükümeti, bu sürecin somut bir örneğidir.

SYRIZA-Sermaye-AB, 4. Memorandum ile Yunanistan’da sözde bir “adil kalkınma” politikası uygulanacağını iddia ediyor. Önceki deneyimlerden hareketle rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu iddia, hükümetin bir başka kandırmacasından ibarettir. Yeni düzenlemeler, hiç şüphe yok ki, kapitalistlerin çıkarına bir büyüme ve kalkınma getirirken, işçi sınıfının payına daha çok yıkım düşecektir.

Bu anlaşma ile Sermaye, Avrupa Birliği ve onların işbirlikçisi olan SYRIZA şunları yapmaya çalışacaktır:

-          İşkolu düzeyindeki Toplu Sözleşmelerin yok edilmesi,

-          Toplu işten çıkarmaların önünün açılması ve lokavtın yasal hale getirilmesi,

-          Yeni vergiler konulması,

-          Emekli aylıklarından yeni kesintilere gidilmesi vb.

Türkiye’nin sınıf temelli sendikal hareketi olarak Yunanistan işçi sınıfına güçlü dayanışma duygularımızı iletmek isteriz. Çok iyi biliyoruz ki, Yunanistan’daki yoldaşlarımızın yürüttüğü mücadele, aynı zamanda kapitalistlerin en istikrarlı müttefikleri olan sarı sendikalara da karşı yürütülen bir mücadeledir.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması

Paylaş