İLAVE TEDİYELER İÇİN BAŞVURU

Paylaş

Son dönemde belediye şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesine ilişkin yargı kararlarının çıkması üzerine sendikamız, örgütlü olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerine yönelik başvuruda bulundu.

Başvuruda, üyelerimize ilave tediye ödenmeye başlanması ve geçmişe yönelik ödemelerin yapılması talep edildi.

 

İLAVE TEDİYELER İÇİN İZMİR B.B. ŞİRKETLERİNE BAŞVURUDA BULUNDUK

Son dönemde belediye şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesine ilişkin yargı kararlarının çıkması üzerine Sendikamız, örgütlü olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerine başvuruda bulundu. Başvuruda, üyelerimize ilave tediye ödenmeye başlaması ve geçmişe yönelik ödemelerin yapılması talep edilerek, İşyeri Kurulları toplantıya çağrıldı.

İlave tediye nedir?

“Tediye”nin sözcük anlamı, “ödeme”dir. Dolayısıyla “ilave tediye”, “ek ödeme” anlamına gelmektedir. Uygulamada ise ilave tediye, ek ikramiye olarak anlaşılmaktadır. 6772 sayılı Kanun uyarınca devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, yılda iki ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir. Bu ilave tediyelerin biri Kanun gereği ödenirken, ikinci ilave tediyenin ödenmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Ancak uygulamada Bakanlar Kurulu her yıl ikinci ilave tediyenin ödenmesi için karar almakta, dolayısıyla her yıl kamuda çalışan işçilere iki ilave tediye ödenmektedir.

İlave tediye ne kadardır, ne zaman ödenir?

Kanun gereği ilave tediyelerde hafta tatili dâhil edilmediği için her bir ilave tediye 26 günlük ücret üzerinden ödenmektedir. Dolayısıyla yılda 26’şar günlük iki ilave tediye ödenmektedir (toplam 52 gün). İlave tediyelerin ne zaman ödeneceği, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Örneğin 2016 yılında 1. ilave tediye, Ocak ve Haziran aylarında iki parça (13’er gün) olarak ödenmiş, 2. ilave tediye ise Eylül ve Aralık aylarında iki parça (13’er gün) olarak ödenmiştir.

İkramiyelerin üst sınırı var mı?

6772 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği kanun kapsamında olan işçilere, ilave tediyelerin yanı sıra, toplu iş sözleşmesi ile yılda en çok birer aylık ücret tutarında 2 ikramiye daha ödenebilmektedir. Dolayısıyla kamuda çalışan işçiler, yılda iki ikramiyelerini ilave tediye olarak, iki ikramiyelerini ise toplu sözleşmeden doğan akdi ikramiye olarak almaktadır. Özetleyecek olursak:

İki ilave tediye:     2 x 26 gün = 52 gün
İki TİS ikramiyesi:    2 x 30 gün = 60 gün
Toplam 4 ikramiye:    112 gün

Belediye şirketleri ile ilgili yeni yargı kararları ne diyor?

6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye, kamu kurum, kuruluşları ve işletmeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışan işçilere ödenmekteydi. “Belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller” ifadesinin, belediyeler ile belediyelere bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip idareleri (örneğin ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü) kapsadığı kabul edilmekteydi. Yargı kararları da bu yöndeydi ve belediyelere ait özel hukuk tüzel kişiliğine sahip şirketlerde çalışan işçiler, 6772 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekteydi.

Ancak son yıllarda verilen yeni yargı kararları ile belediye şirketlerinin (özel hukuk tüzel kişisi olsalar dahi) 6772 sayılı Kanun kapsamına girdiği kabul edilmeye başlandı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016 yılında verdiği bir kararla artık bu uygulamanın “içtihat” haline geldiği kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de 2016 tarihli kararında bir Belediye şirketi olan İzulaş A.Ş.’de çalışan bir işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiğini kesin olarak karara bağladı.

Böylece Sendikamızın örgütlü olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu 4 şirkette (ÜNİBEL A.Ş., İZFAŞ A.Ş., Ege Şehir Planlaması A.Ş. ve İzmir Grand Plaza A.Ş.) ilave tediye talep edebilmemiz olanaklı hale geldi.

Nasıl bir yöntem izliyoruz?

Sendikamız, üyelerimizin geçmişe ve geleceğe dönük olarak ilave tediye hakkından yararlanmaya başlaması için girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Sendikamız, konunun yargıya intikal ettirilmesine gerek olmaksızın, karşılıklı anlaşma yoluyla çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede Sendikamız, 4 şirkete de yazılı olarak başvuruda bulunarak, ilave tediyelerin ödenmesini talep etmiştir. Sendikamız ayrıca konunun müzakere edilmesi ve çözüm yolu bulunması için toplu iş sözleşmelerimiz gereği İşyeri Kurullarının toplanması için çağrıda bulunmuştur.

Bu çerçevede Sendikamız, öncelikle konuyu belediye şirketlerinin yönetimleri ile görüşerek çözmeye çalışacaktır. Amacımız, sorunun, şirket yönetimleri ve Belediye yönetimi ile görüşme yoluyla çözüme kavuşturulmasıdır. Söz konusu girişim ve görüşmelerden netice alınamaması halinde, Sendikamız, üyelerimizin haklarını temin etmek için yargı süreçlerine başvurmak durumunda kalacaktır.

Sendikamız, tüm bu süreç boyunca üyelerini düzenli olarak her aşamada bilgilendirecek; süreci işyeri sendika temsilcilerinin ve üyelerinin katılımıyla işletecektir.

Sonuç olarak,

1) Güncel yargı kararları gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerde çalışan üyelerimizin de 6772 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve üyelerimize ilave tediye ödemesi yapılması gerekmektedir.

2) Sendikamız, bu çerçevede gerekli girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Sendikamız, yargıya gidilmeksizin kısa sürede çözüm üretilmesi için çaba göstermektedir.

3) 6772 sayılı Kanun gereği yılda 26’şar günlük iki ilave tediye ödenmesi halinde, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ikramiyelerin yılda 30’ar günlük ücret tutarında iki ikramiye ile sınırlanması yasal bir zorunluluktur. İkramiyelerin toplam tutarının 112 günü geçmesi Kanunen olanaklı değildir.

4) Sendikamız her aşamada üyeleri ile bir araya gelecek, üyelerini bilgilendirecektir. Bu süreçte üyelerimizin sendikal örgütlülük bilinci ve disiplini ile hareket etmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Paylaş