DİSK: KRİZİN YÜKÜNÜ TAŞIMAYACAĞIZ!

Paylaş

DİSK bir basın toplantısı düzenleyerek, ekonomik kriz tartışmaları, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarına etkisi ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Toplantıya Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk de katıldı

 

DİSK bir basın toplantısı düzenleyerek, ekonomik kriz tartışmaları, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarına etkisi ile ilgili görüşlerini açıkladı. 6 Aralık 2016'da DİSK Ankara Bölge Temsiciliğinde gerçekleştirilen toplantıya DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin yanında Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk de katıldı. Toplantıda DİSK Genel Başkanı Kani Beko bir açıklama yaptı.

"Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz! Çare OHAL Değil Demokrasi!" başlıklı açıklamasında Beko, Türkiye'nin hızla ekonomik krize sürüklendiğini, Türk Lirası'nın değersizleşerek alım gücünün düştüğünü, istihdamın daraldığını kaydetti. Beko resmi kurum verileri ve DİSK-AR araştırmalarına dayandırdığı açıklamalarında ekonomik büyümenin yavaşladığına, işsizlikte patlama yaşandığına, tarım ve sanayide istihdam ve üretim kaybının sürdüğüne, döviz kurundaki artışa bağlı olarak Türk Lirası'nın değer kaybettiğine vurgu yaptı. Beko, "Ekonomideki olumsuzlukların giderek bir krize dönüşmesinin temel nedeni siyasidir" şeklinde konuştu.

Beko, bu tablo karşısıda DİSK'in ve işçi sınıfının taleplerini şu şekilde sıraladı:

  • Kriz bahane edilerek asgari ücretin baskı altına alınmasına hayır diyoruz.
  • Kıdem tazminatı hakkımızın budanması girişiminden vazgeçin.
  • Zorunlu BES uygulamasından vazgeçin.
  • Olağanüstü Hal uygulaması son bulmalıdır. Türkiye olağan yönetim biçimine dönmelidir.
  • Türkiye’nin sorunu başkanlık değil demokrasidir, iştir, aştır, barıştır.
  • Ekonomik krize ve ekonomik krizin bedelinin işçilere ödetilmesi girişimlerine karşı, DİSK demokrasi için ve emeğin hakları için mücadele etmeye devam edecektir.
Paylaş