DİSK HEYETİ ÇSGB'DEYDİ

Paylaş

DİSK Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu ile görüştü.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko başkanlığındaki heyet, DİSK yöneticileri ve bağlı sendika başkanlarından oluştu.

 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko başkanlığındaki DİSK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu ziyaret etti. 17 Kasım'da gerçekleşen ziyarette Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk de DİSK Heyeti üyesi olarak hazır bulundu.

Müezzinoğlu'nun Bakanlık görevine gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette işçi sınıfının sorunları, acil talepleri ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar Müezzinoğlu'na iletildi.

DİSK'in görüş ve düşüncelerinin de ortaya konduğu görüşmede, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, taşerona kadro, zorunlu BES'in iptali gibi talepler aktarılarak, sendikal hak ve özgürlükler, işsizlik ve ekonomik duruma dair görüşler ifade edildi.

Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk de söz alarak sendikamızın çeşitli konulardaki görüşlerini ifade etti. Ebetürk, sendikal barajların, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydederek, bu soruna kalıcı bir çözüm getirilmesini istedi.  Ebetürk, son olarak kiralık işçilikle gündeme gelen esnek çalışma düzeninin de çalışma yaşamına ve sendikal örgütlenmeye yönelen ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak, özel istihdam bürolarının halen belirsizliğini koruduğunu, zaten ciddi hak kaybına yol açacak bu uygulamanın işverenler tarafından daha fazla istismar edilmeye açık olduğunu söyledi. Sendikamızın uzun yıllardır yürüttüğü taşeron çalışma düzenine karşı mücadeleye de değinen Ebetürk, "Önceki başbakan Davutoğlu'nun, taşeron işçilerin kadroya alınacağına yönelik sözleri, seçim vaadi olarak kalmamalı. İşçilerin ve sendikaların en insani talebi olan taşeron işçilerin kadroya alınması uygulaması zaman kaybetmeksizin başlatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu ise yaptığı değerlendirmede bu konuları müzakere etmeyi, diyalogu korumayı önemsediğini ifade etti.

 

Paylaş