METRO GROSMARKETLERDE TİS İMZALANDI

Paylaş

Sendikamız ile Metro Grosmarketler arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, konu ile ilgili bir açıklama yayımlayarak imzaya giden süreci kamuoyuyla paylaştı

 

Sendikamız ile Metro Grosmarketler arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sendikamız Genel Yönetim Kurulu bir açıklama yayımlayarak, imzaya giden süreci kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada TİS süreci hazırlıkları kapsamında 1-3 Şubat'ta işyeri sendika baştemsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda sendikamızın TİS teklifinin hazırlandığı, işverenle yapılan müzakerelerde 41 maddede anlaşma sağlandığı kaydedildi. Sürecin her aşamasında işyeri sendika baştemsilcilerimiz ve üyelerimizin görüşleri doğrultusunda hareket edildiğinin vurgulandığı açıklamada, parasal haklarda anlaşma sağlanamaması, arabulucu sürecinde de uzlaşma sağlanamaması üzerine, işyeri sendika baştemsilcilerimizle yeniden bir toplantı yapıldığı, bu toplantıdan grev kararı alınması ve greve hazırlık yönünde bir irade çıktığı kaydedildi.

Sendikamızın 25 Ağustos'ta grev kararını ilan etmesinin ardından işyerlerinde çalışan üyelerimizin, "toplu sözleşme görüşmelerine masada devam edilmesi" yönündeki iradelerini beyan eden dilekçeler gönderdiklerini, bunun üzerine önce Sendikamız Başkanlar Kurulu'nun toplanarak konuyu değerlendirdiği belirtildi. Üyelerimizin iradeleri doğrultusunda işverenle tekrar müzakare masasına oturulduğunun, görüşmelerden çıkan sonuçların derhal baştemsilerimiz ve üyelerimizle paylaşıldığının vurgulandığı açıklamada, son olarak 3 Eylül'de işverenin sunduğu son teklifi değerlendirmek üzere işyeri sendika baştemsilcilerimizle toplantı yapıldığı, toplantıdan ise işverenin yeni teklifinin kabul edilmesi yönünde irade çıktığı kaydedildi.

Açıklama, işyeri sendika baştemsilci ve temsilcilerimiz; destek ve dayanışmalarını sunan kardeş sendikalar, emek dostları ve sınıf kardeşlerimize teşekkür edilerek bitirildi.

Açıklamanın tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz:


05.09.2016

SENDİKAMIZ İLE METRO GROSMARKETLER ARASINDA
6. DÖNEM TİS İMZALANDI

2005 yılından bu yana 11 yılı aşkın süredir örgütlülüğünü sürdürerek Metro Grosmarket işçilerini temsil eden Sendikamız ile Metro Grosmarket işverenliği arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Metro Baştemsilcilerimizin huzurunda, 3 Eylül 2016 tarihinde imzalanmıştır.

6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine hazırlıklar kapsamında ilk olarak, işyeri sendika baştemsilcilerimiz tarafından üyelerimizden gelen görüş, talep ve öneriler toplanmıştır. Üyelerimizin taleplerinin toplanmasının ardından,  1-3 Şubat 2016 tarihlerinde baştemsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sendikamızın TİS önerisi belirlenerek işverene sunulma kararı alınmıştır.

Sendikamız ile Metro Grosmarket işvereni arasındaki ilk görüşme 31 Mart 2016'da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda sendikamız yöneticilerinden oluşan heyet ile işyeri sendika baştemsilcilerimiz hazır bulunmuştur. İzleyen görüşmelerin ardından, 2 Haziran 2016'da, üyelerimizin görüş ve önerilerini değerlendirmek amacıyla işyeri sendika baştemsilcilerimizle bir toplantı düzenlenmiştir. İstanbul'da gerçekleştirilen bu toplantıya tüm baştemsilcilerimiz katılmıştır. Bu toplantıdan çıkan görüş ve irade doğrultusunda görüşmelere devam eden sendikamız, işverenle 41 maddede anlaşma sağlamış, ancak parasal konularla ilgili bazı maddelerde anlaşma sağlanamamıştır. Müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine geçilen Arabulucu sürecinde, biri 26 Haziran'da, diğeri 14 Temmuz'da olmak üzere iki toplantı yapılmış, bu süreçte de anlaşma sağlamak mümkün olmamıştır. Arabulucu tarafından düzenlenerek taraflara gönderilen arabulucu raporu ise 4 Ağustos 2016 tarihinde sendikamıza ulaşmıştır.

Sendikamız gelinen aşamayı değerlendirmek, bundan sonra izleyeceği yolu belirlemek amacıyla 4-5 Ağustos 2016 tarihinde işyeri sendika baştemsilcilerimizle bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıda arabulucu sürecinden uyuşmazlık çıkmasından dolayı grev kararı alınması, alınan grev kararının ise yasal olarak 60 gün içinde uygulamaya konma zorunluluğu anlatılarak, baştemsilcilerimizin görüş ve değerlendirmelerine başvurulmuştur. Bu toplantıda, işyeri sendika baştemsilcilerimizin de değerlendirmeleriyle, grev kararı alınması ve işyerlerinin greve hazırlanması kararı çıkmıştır.

Sendikamız, Arabulucu sürecinden de  anlaşma çıkmaması üzerine 22 Ağustos 2016 tarihinde grev kararı alarak, kararı 25 Ağustos 2016'da tüm Metro Grosmarket işyerlerinde, üyelerimizin de katılımıyla ilan etmiştir. Sendikamız, grev ilanı yaparken, "adil, hakkaniyetli tüm teklifleri müzakere etmeye hazır olduğunu" ısrarla vurgulamıştır. Grev kararı ilanından sonra sendikamıza, üyelerimiz tarafından hazırlanan imzalı dilekçeler ulaşmış, üyelerimiz bu dilekçelerde "toplu sözleşme görüşmelerine masada devam edilmesi" yönündeki iradelerini beyan etmişlerdir.

Üyelerimizin bu iradesini de dikkate alan sendikamız, 31 Ağustos'ta Sendikamız Başkanlar Kurulu'nu toplayarak, mağazalarda çalışan üyelerimizin görüş ve taleplerini değerlendirmiş, üye ve temsilcilerimiz tarafından belirtilen irade doğrultusunda,  31 Ağustos - 1 Eylül 2016 tarihlerinde işverenle müzakerelere devam etmiştir. Bu görüşmelerden çıkan sonuçlar derhal işyeri sendika baştemsilcilerimize gönderilmiş, işverenin son teklifi baştemsilcilerimiz tarafından sendika panolarına asılarak üyelerimize ayrıca duyurulmuş ve üyelerimizin süreçle ilgili görüşlerinin sendikamıza ulaşması sağlanmıştır. Sürecin her aşamasında üye ve temsilcilerimizi bilgilendiren sendikamız, üye ve temsilcilerimizden gelen geri dönüşler üzerinden müzakerelerini sürdürmüştür.

Bu müzakerelerin ardından, 3 Eylül 2016 tarihinde işverenin sunduğu yeni önerileri görüşmek ve izlenecek yolu belirlemek üzere, işyeri sendika baştemsilcilerimizle yeniden biraraya gelinerek en son durum değerlendirilmiş ve bu toplantıdan çıkan irade neticesinde ve baştemsilcilerimizin tamamına yakınının imzasıyla Sendikamız ile Metro Grosmarketler arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Faaliyet gösterdiği sektörlerde, sektörün en iyi sözleşmelerine imza atan sendikamız, Metro Grosmarketler ile imzalanacak sözleşmede de ülkemizin politik nedenlerinden dolayı sektörün yaşadığı bunalımlı süreci, bunun yanı sıra diğer sendikaların sektörde imzalamak durumunda kaldığı son sözleşmeleri endişeyle takip etmiş, gerek sektördeki işçilerin gerekse üyelerimizin hak kaybı yaşamaması adına, değerlendirme ve faaliyetlerini dikkatle yürütmüştür.

Sosyal-İş Sendikası olarak başta  işyeri sendika  baştemsilcilerimiz ile temsilcilerimizin emeğine ve özverisine, bu süreçte bizden ilgi ve dayanışmasını esirgemeyen kardeş sendikalarımıza, emek dostlarına, sınıf kardeşlerimize ve sendikamıza karşı dostane duygular içinde olan herkese sonsuz teşekkürler ederiz. Dostlarımızın gösterdiği içten dayanışma bizler için daima güç kaynağı olmuştur.

Genel Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin iradesinin eksiksiz olarak yansıtıldığı 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dileriz.

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

 

Paylaş