METRO GROSMARKETLERDE GREVE DOĞRU

Paylaş

Sendikamız ile Metro Grosmarket arasında süren 6. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşme sürecinden anlaşma sağlanamaması üzerine sendikamız grev kararı aldı!

Kazanılmış haklarımızın geriye götürülmesini kabul edilemez olarak niteleyen Genel Yönetim Kurulumuz, grev kararını 25 Ağustos'ta (yarın) tüm mağaza ve depolarda ilan edecek

 

Sendikamız ile Metro Grosmarket arasında süren 6. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Arabulucu aşamasından da anlaşma çıkmaması üzerine sendikamız grev kararı aldı. Alınan grev kararı 25 Ağustos'ta (yarın) tüm Metro mağaza ve depolarında ilan edilecek. Grev ise daha sonra açıklanacak bir tarihte uygulamaya konacak.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayımlayarak, alınan grev kararını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada anlaşmazlığın parasal haklarda ortaya çıktığı, kazanılmış hakların geri götürülmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Açıklamada "Kazanılmış haklarımızın geriletilmemesi, işyerlerindeki çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi için, Metro işverenini haklarımıza saygı göstermeye davet ediyoruz. Sosyal-İş Sendikası olarak, haklarımızı geriye götürmeyecek teklifleri her an müzakere etmeye hazır olduğumuzu hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi. Toplu sözleşme görüşmelerinin yasal süre içinde anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı alındığı kaydedilen açıklamada, grev kararının 25 Ağustos'ta tüm Metro mağaza ve depolarında, üyelerimizin katılımıyla ilan edileceği kaydedildi.

Genel Yönetim Kurulumuzun açıklamasının tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz.

24.08.2016
BASINA ve KAMUOYUNA

METRO GROSMARKET İLE SENDİKAMIZ ARASINDA YÜRÜTÜLEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE GREV AŞAMASINA GELİNDİ!

Sosyal-İş Sendikası ile Metro Grosmarket arasında ilk toplu iş sözleşmesi 2005 yılında imzalanmıştır. Sendikamız, Metro Grosmarket işçilerini 11 yıldır temsil etmektedir ve bu süre zarfında 5 dönem toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler 31 Mart 2016 tarihinde başlamış olup; Sendikamız ile Metro işvereni arasındaki görüşmelerde idari hakları düzenleyen 41 maddede anlaşmaya varılmıştır. Ancak parasal hakları düzenleyen maddelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle arabulucu atanmış, arabulucu sürecinden de anlaşma çıkmamıştır. Bu nedenle grev aşamasına gelinmiştir. Bu aşamada sendikamız 25 Ağustos'ta grev kararını ilan edecektir. Grev uygulaması ise ileri bir tarihte gerçekleşecektir.

Parasal haklara ilişkin maddelerde anlaşma sağlanamamasının nedeni, Metro işvereninin kazanılmış haklarımızı geriye götüren teklifinde ısrar etmesidir. Metro işvereni “yılda 4 ikramiye” hakkımızı 2015 yılı ücretine giydirmeyi teklif etmektedir.

Toplu iş sözleşmesinin temel amacı işçilerin hak ve ücretlerini korumak ve iyileştirmektir. Ancak Metro işvereninin ısrar ettiği teklif, iyileştirmeden ziyade mevcut hakların ciddi biçimde gerilemesine yol açacak niteliktedir. Dolayısıyla bu teklif uzlaşma zemininin daralmasına yol açmıştır. Üyelerimizin 11 yıllık kazanılmış hakkının geriye götürülmesi ise kabul edilebilir değildir.

Sendikamız mevcut durumu yetkili organlarında ve Metro işyeri sendika temsilcilerimizle yapılan toplantılarda değerlendirmiş ve kararlar almıştır. Bu çerçevede 22 Ağustos 2016 günü grev kararı alınmıştır ve grev kararı, 25 Ağustos 2016 günü (yarın) tüm Metro Grosmarket mağaza ve depolarında, üyelerimizin de katılımıyla ilan edilecektir.

Kazanılmış haklarımızın geriletilmemesi, işyerlerindeki çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi için, Metro işverenini haklarımıza saygı göstermeye davet ediyoruz. Sosyal-İş Sendikası olarak, haklarımızı geriye götürmeyecek teklifleri her an müzakere etmeye hazır olduğumuzu hatırlatıyoruz.

Başta Konfederasyonumuz DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar olmak üzere tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri önümüzdeki dönemde Metro işçileriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Değerli basınımızdan konuyu takip ederek haberleştirmesini dileriz.

GREV KARARI İLANI YERİ: Tüm Metro Grosmarket Mağaza ve Depoları
TARİHİ-SAATİ: 25 AĞUSTOS 2016 - 13.45

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Paylaş