DARBE GİRİŞİMİNİ PROTESTO EDİYORUZ

Paylaş

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu yazılı bir açıklamayla 15 Temmuz darbe girişimini protesto etti.

Açıklamada, DİSK ve bağlı sendikalar başta olmak üzere işçi sınıfının, darbe dönemlerinde büyük bedeller ödediği vurgulandı.

 

DİSK/ SOSYAL-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU’NUN AÇIKLAMASIDIR.

18.07.2016

DARBE GİRİŞİMİNİ PROTESTO EDİYORUZ

15 Temmuz 2016 gecesi  ülkemizde yaşanan ve yüzlerce insanımızın canına mal olan askeri darbe girişimini şiddetle protesto ediyoruz.

Türkiye işçi sınıfı, bundan önceden yaşanan darbelerden çok zarar görmüştür.  DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yarattığı sonuçları hala yaşamaktadır. DİSK'in ve bağlı senikaların binlerce yöneticisi, üyesi ve dostları, 12 Eylül Askeri Darbesi’nde idamla yargılanmış ve uzun yıllar hapishanelerde tutulmuştur. Yıllarca kapılarına kilit vurulmuş, yüzbinlerce üyesi örgütsüz kalmış ve başka sendikalara üye olmaya zorlanmıştır. İşçi sınıfı on yıllarca mücadele ederek elde ettiği haklarının tamamına yakınını kaybetmiştir. Bu darbe girişiminden de en büyük zarar gören kesimin işçi sınıfımız olacağının bilinci ve sorumluluğunu taşımaktayız.

Bir parçası olduğumuz emek ve demokrasi güçleri olarak; halkın iradesini yok sayan her türlü girişimin karşısında olacağımızın bilinmesi isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sosyal- İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Paylaş