1 MAYIS'TA 1 MAYIS ALANLARINA!

Paylaş

Sosyal-İş tüm üyelerini 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanlarına çağırıyor!

Haydi 1 Mayıs'a, haydi meydanlara!

 

Sendikamız, Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta tüm üyelerini alanlara çağırıyor.

AKP Hükümetinin, emeğe yönelik saldırılarının doruk noktasına çıktığı bu dönemde güçlü bir 1 Mayıs için alanlardayız. İşçi sınıfımız, kıdem tazminatlarımızın gaspından kiralık işçilik girişimlerine, güvencesiz ve esnek çalışma dayatmalarından taşeron cehennemine, iş cinayetlerinden sendikal faaliyetlerin üzerindeki baskılara kadar pek çok saldırı altındadır. Grev ve direnişler mahkeme kararlarıyla, TOMA'larla, gaz bombalarıyla, göz altılarla sindirilmek isteniyor. İşçilerin sendika seçme özgürlüğüne de müdahale ediliyor. Ülkemizin içine itildiği şiddet ve terör ortamı bahane edilerek, en demokratik hakkımızı kullanmamız dahi engellenmeye çalışılıyor.

Hükümetin saldırılarından sadece işçi sınıfımız mağdur olmuyor. Toplumun hemen her kesimi bu saldırılardan payını fazlasıyla alıyor. Kültür ve cinsiyet ayırımları derinleştirilerek birlik ve bütünlüğümüzün parçalanması hedefleniyor. Saldırılar, sadece çeşitli toplumsal kesimler üzerindeki baskılardan da ibaret değil; ülkemizin doğası dahi talan edilerek sermayenin hizmetine sunuluyor. Sermayenin doyumsuz kar hırsı, yaşam alanlarımızı yok ediyor. Laik yaşamın gereği olan din ve vicdan özgürlüğü terk ediliyor. Dinsel yaşamın, devlet eliyle topluma egemen olmasına zorlanıyor.

Yanı başımızda süregiden savaş cehennemi, ülkemizi de içine alıyor. Aylardır ülkemizin kentlerine füzeler, bombalar yağıyor, yurttaşlarımız yaşamını yitiriyor. Hükümetin zaafiyeti ve vurdumduymazlığı nedeniyle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, memleketimizde bombalar patlatılıyor, yüzlerce kişi can veriyor. Hükümet tarafından uygulanan politikalar sonucunda, ülkemizin doğusundan batısına her yeri savaş alanına çevirilmiş durumda...

Bu haksızlıklara karşı çıkanlar da hükümetin gazabından payını alıyor. Barış isteyen akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler, işçiler ve emekçiler gözaltılarla, tutuklamalarla sindirilmeye çalışılıyor...

Ülkemizin üzerindeki karanlığın koyulaştığı böylesi bir dönemde, 1 Mayıs 2016 önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. 1 Mayıs 2016, işçi sınıfımız başta olmak üzere emekçilerin ve emek dostlarının, saldırılara karşı vereceği güçlü bir yanıt niteliği taşımaktadır. Sosyal-İş Sendikası olarak, 1 Mayıs 2016'da tüm üyelerimizi, işçileri ve emekçileri, saldırılara karşı güçlü bir yanıt vermek için 1 Mayıs alanlarına çağırıyoruz.

Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun!

Haydi 1 Mayıs'a, haydi meydanlara!

 

Paylaş