8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Paylaş

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, DİSK'li kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarının engellenmesi de protesto edildi.

 

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamanın tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz.

Açıklamayı PDF formatında görüntülemek için lütfen tıklayınız.08.03.2016

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Sınıf ve kitle sendikacılığını rehber edinen Sendikamız Sosyal-İş, başta kadın üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyor. Kapitalist sistem tarafından içi boşaltılarak salt "kadınlar gününe" dönüştürülmek istenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlam ve önemini iyi öğrenmek ve özümsemek, başta kadın emekçiler olmak üzere tüm işçi ve emekçiler için, sınıf bilincimizin yetkinleşmesi açısından, büyük önem taşımaktadır.

Günümüzden yaklaşık 150 yıl kadar önce, ABD'li on binlerce tekstil işçisi, insanca çalışma koşulları talebiyle eyleme geçmişlerdi. Kadın işçilerin erkek sınıf kardeşleriyle yaktıkları bu direniş ateşi, burjuvazi ve onun kolluk güçleri tarafından acımasızca bastırılmak istendi. İnsanca çalışma koşulları isteyen işçiler saldırıya uğrayarak, barışçıl eylemleri dağıtıldı ve kadın işçilerin geri çekildiği fabrika ateşe verilerek, insanca çalışma koşullarından başka bir şey istemeyen yüzlerce kadın işçi, bu fabrikada yakılarak can verdi. 1910 yılında toplanan Uluslararası İşçi Birliği Kongresi'nde, efsanevi işçi lideri Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart, "Dünya Emekçi Kadınlar günü" olarak kabul edildi. 8 Mart, ülkemizde ilk olarak Rahime ve Cemile kardeşlerin öncülüğünde, 1921 yılında kutlandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, böylesine kan ve can bedeli kazanılmışken, işverenler ve onların sözcüleri olan belirli odaklar, 8 Mart'ı işçi-emekçi kimliğinden soyutlayarak, sadece "kadınlar gününe" indirgemek istemekte, içini boşaltmaktadır. Oysa bizler biliyoruz ki, bir toplumsal cinsiyet olarak kadınların yaşadığı sorunlar, sınıfsal kimliklerinden bağımsız değildir. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz süreçte, ülkemizde iyiden iyiye ayyuka çıkan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, cinsiyete dayalı ayırımcılık gibi sorunlar, sınıfsal özünden ayrı ve ondan bağımsız olarak değerlendirilemez. Toplum içerisinde dezavantajlı konuma itilmiş her kimlik, özellikle ucuz iş gücü haline getirilme yoluyla, işçi sınıfının birlik ve bütünlüğünü parçalamaya yönelen bir tehdit halini almıştır. Buna karşı mücadele, bir "kimlik" mücadelesi olmaktan ziyade, bir sınıf mücadelesi niteliği taşımaktadır. Tüm kimlikleri kapsayan bir sınıf mücadelesi, birlik ve beraberliği içerisinde utkuya ulaşacaktır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de bizler bu bağlamda ele alıp kutlamaktayız. 8 Mart'ı sınıfsal kimliğinden koparamayan egemen güçler, bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarını yasaklayarak, şiddet yoluyla bastırmak istediler. İşçi sınıfımızın can bedeli kazandığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün böylesi bir yolla gasp edilme girişimini şiddetle protesto ediyor, bu gangsterliğe karşı tarihimizdeki şanlı direnişleri hatırlatıyoruz.

İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, AKP Hükümeti eliyle, hak ve kazanımlarımıza ciddi saldırılar söz konusudur. Bunların başında kıdem tazminatı hakkımızın gasp edilmek istenmesi ve özel istihdam büroları yoluyla işçilerin kiralık bir mal haline getirilmek istenmesi gelmektedir. Yukarıda değindiğimiz gibi, bu saldırıların başarıya ulaşması sonucunda, en büyük zararı kadın işçiler; dolayısıyla topyekün işçi sınıfımız görecektir. İşçi sınıfının en güvencesiz, en saldırıya açık hale getirilmiş kesimlerinden biri olarak kadın işçilerin özlük haklarının erkek işçilerle eşitlenmesi savaşımı, işçi sınıfımızın birlik ve dayanışmasını güçlendirecek, saldırılara hep beraber karşı koyarak, haklarını gasp ettirmemesini sağlayacaktır. Bizlerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden anladığı öz, 1857'de insanca çalışma koşulları için birlikte direnen ve bu uğurda yüzlerce kadın işçiyi şehit veren savaşımdır. Günümüzde elimizden alınmak istenen, 1857'de yakılarak katledilme pahasına kazandığımız haklarımızdır!

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, tüm üyelerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, DİSK'lilerin 8 Mart kutlamalarının yasaklandığını bu süreçte tüm üyelerimizi kadın-erkek işçilerin eşitlik ve birlikte mücadelesini güçlendirmeye davet ediyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Paylaş