14. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

Paylaş

Sendikamız 14. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara'da toplandı. Genel Kurulumuza yurt içinden konuklarımızın yanı sıra Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), PAME (Yunanistan) ve Dev-İş'ten (Kıbrıs) temsilciler katıldı.

Önemli kararların alındığı ve çeşitli tüzük değişikliklerinin yapıldığı Genel Kurulumuz sonucunda yeni yönetim belirlenirken, sendikamız Dünya Sendikalar Federasyonu'na üyelik kararı aldı.

 

Sendikamız 14. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara'da toplandı. Genel Kurulumuzda önemli kararlar alındı ve tüzük değişiklikleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen en önemli tüzük değişikliklerinden biri, üyelik aidatlarının %20 oranında düşürülmesi oldu. Yurt içi ve yurt dışından konuklarımızın konuşmalar yaparak kongremizi selamladığı genel kurulumuzda, delegelerimiz de sendikamızın yaptığı çalışmalar üzerine söz alarak çalışmalarımızı değerlendirdi, eleştiri ve önerileriyle genel kurulumuza katkı sundu. Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığını ise, kardeş sendikamız Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu; Başkan Yardımcılıklarını Beyhan Sunal ve Suat Karabulut; Yazmanlıklarını ise Yaprak Uçak ve Funda Boz gerçekleştirdi.

EBETÜRK: MÜCADELEDEN BAŞKA YOL YOK!

Divan seçiminden sonra gerçekleştirilen saygı duruşunu takiben, Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk bir konuşma yaparak delegelerimize seslendi. Ebetürk konuşmasında yurtta ve dünyada yaşanan çeşitli gelişmelere ve sendikal konulara değindi. Ebetürk konuşmasında, Ankara katliamında katledilenleri ve yaralananları da andı.

Emperyalist güçlerin Ortadoğu ve Kafkasya'da oynadıkları kirli oyunlara da dikkati çeken Ebetürk, IŞİD türü terörist yapılanmaların, emperyalizmin maşası olarak devreye sokulduğunu kaydetti. Yurdumuzun bir bölgesinde süregiden, Irak ve Suriye'dekileri aratmayacak manzaralara da değinen Ebetürk, tek doğru ve sonuç alıcı yolun barış olduğunu bir kez daha vurguladı.

Ülkemizde yaşanan iş cinayetlerine dikkat çeken Ebetürk, 2015 yılında en az 1730 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini, son 10 yılda yaşanan iş cinayetlerinde ise 13.029 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Ülkemizde 4-6 milyon arasında işsiz bulunduğunu söyleyen Ebetürk, ülkemizde yaşanan açlık ve yoksulluk ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Çalışma yaşamında karşılaşılan, taşeronluk, kıdem tazminatı, işkolu ve işyeri barajları, özel istihdam büroları ve asgari ücret gibi konular üzerinde de duran Ebetürk, "Ne kadar engellemeye çalışsalar da mücadelemiz sürüyor. Emeğimizi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

BEKO: "KIDEM TAZMİNATLARIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ!"

Ebetürk'ten sonra kürsüye gelerek Genel Kurulumuza seslenen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, hükümetin fona aktarmak istediği ve yeniden gündeme getirdiği kıdem tazminatları konusuna değinerek "Kıdem tazminatlarımızı leş kargalarına yedirmeyeceğiz" dedi. Beko, hükümetin daha önce yaptığı saldırıyı, ülkenin dört bir yanında örgütledikleri mitinglerle yanıtladıklarını kaydedederek "Biz kendimize güveneceğiz, kıdem tazminatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Beko, işçi ve emekçilerin haklarına yönelen diğer saldırılara da değindi.

Beko'nun yanı sıra DİSK önceki Genel Başkanı ve eski milletvekili Süleyman Çelebi, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen ve Birleşik Tarım Orman-İş Genel Başkanı Ayvaz Şeker de söz alarak genel kurulumuza seslendiler. Konuk konuşmalarından sonra Yurt dışından gelen konuklarımıza, Genel Başkan Metin Ebetürk tarafından çeşitli hediyeler verildi.

ULUSLARARASI İŞÇİ HAREKETİ GENEL KURULUMUZDA!

Sendikamız genel kuruluna, uluslararası işçi mücadelesinin temsilcileri de katılarak dayanışmayı yükseltti. Ayrıca UNI Küresel Sendika adına UNI Ticaret Departmanı Başkanı Alke Boessiger bir mesaj yollayarak genel kurulumuzu selamladı. Genel Kurulumuza, Kıbrıs'ta mücadele veren Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Yunanistan'ın efsane işçi örgütü Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) ve Dünya Sendikalar Federasyonu'ndan (WFTU) temsilciler katıldı. Konuklarımız yaptıkları konuşmalarla Kıbrıs ve Yunanistan'daki işçiler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki işçilerin selamlarını ve mücadele kararlılıklarını genel kurulumuza ilettiler. Yurt dışından gelen konuklarımız ve temsil ettikleri örgütlerin listesi şu şekilde:

1) Alexandra Liberi

WFTU (Dünya Sendikalar Federasyonu) - Basın ve Medya Departmanı Başkanı

2) Giannis Komninos

PAME (Tüm İşçilerin Militan Cephesi - Yunanistan) Ticaret, Hizmet ve Özel Şirket İşçileri Sekretaryası Başkanı

3) Nikolaos Tzortzis

PAME (Tüm İşçilerin Militan Cephesi - Yunanistan) Pire Ticaret İşçileri Sendikası Başkanı

4) Hasan Felek

DEV-İŞ (Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu - Kıbrıs) - Genel Başkan Vekili

5) Koral Aşam

DEV-İŞ (Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu - Kıbrıs) - Dış İlişkiler Sekreteri

Aşağıda Dünya Sendikalar Federasyonu Basın ve Medya Departmanı Başkanı Alexandra Liberi'nin, PAME Ticaret, Hizmet ve Özel Şirket İşçileri Sekretaryası Başkanı Giannis Komninos'un ve DEV-İŞ Genel Başkan Vekili Hasan Felek'in konuşmalarının tam metinlerini ilgilerinize sunuyoruz.

ALEXANDRA LIBERI (WFTU) - KONUŞMASININ TAM METNİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

GIANNIS KOMNINOS (PAME) - KONUŞMASININ TAM METNİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

HASAN FELEK (DEV-İŞ) - KONUŞMASININ TAM METNİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

DELEGELERİMİZ SENDİKAMIZ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Konukların konuşmalarından sonra Genel Kurulumuzun gündemine devam edildi. Sendikamız Denetleme ve Disiplin Kurullarının raporları okundu ve delegelerimiz kurul raporları ile Çalışma Raporumuz üzerinde söz aldı. Genel Kurulumuza seslenen delegelerimiz, sendikamız çalışmalarını değerlendirerek öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Genel Kurulumuzda sendikamız tüzüğünde de çeşitli değişiklikler yapıldı.

SOSYAL-İŞ, WFTU'YA ÜYELİK KARARI ALDI!

Genel Kurulumuzda önemli kararlar alan sendikamız, Dünya Sendikalar Federasyonu'na üyelik kararı da aldı. 122 ülkede 92 milyon üyeye sahip olan Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) temsilcisi Alexandra Liberi kararı memnuniyetle karşladığını belirterek, üyelik kararımızın uluslararası işçi mücadelesine güç katacağını belirtti.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Sendikamız Genel Kurul gündemi doğrultusunda, 10 Ocak'da seçimler gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk, Genel Sekreter Celal Uyar ve Genel Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Çivi aynı görevlerine tekrar seçildiler. Mustafa Ağuş ve Müfit Ereş ise Genel Yönetim Kurulu'na seçilen yeni isimler oldu. Seçimler sonucunda oluşan kurullarımız şu şekilde:

GENEL YÖNETİM KURULU

Metin Ebetürk (Genel Başkan)

Celal Uyar (Genel Sekreter)

Turgut Çivi (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Ağuş (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)

Müfit Ereş (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)

GENEL DENETİM KURULU

Emine Başak Eroğlu

Abdullah Turgut Aybulut

Serap Erdoğan

GENEL DİSİPLİN KURULU

MAHİR DEKLİ

NURER ALTUN

NURİ ÜMİT

 Paylaş