ERGANİ DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI İŞÇİ KIYIMINI KABUL ETMİYOR!

Paylaş

Ergani Devlet Hastanesi'nde çalışan üyelerimiz, işçi kıyımına karşı mücadeleye başladı

Veri hazırlama işlerinde çalışan üyelerimiz, yenilenen ihale nedeniyle 10 arkadaşlarının işten çıkarılmayla karşı karşıya kalması nedeniyle eylemlilik süreci başlattı

 

Erdani Devlet Hastanesi'nde veri hazırlama işinde çalışan sendikamıza üye işçiler, işçi kıyımına karşı mücadele ediyor. 2 Kasım'da yenilenen ihale nedeniyle 10 işçinin işten çıkarılmayla karşı karşıya kalması üzerine sendikamıza üye işçiler ilk olarak 27 Ekim'de bir basın açıklaması yaparak konuyu kamuoyuna duyurdu. Sağlık Emekçileri Sendikası'nın da destek verdiği basın açıklamasında, "dayatılan ve vicdanları zorlayan bu kıyımı kabul etmeyeceğiz" diyen üyelerimiz, mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yaşanan gelişmeler üzerine Sendikamız TİS Daire Başkanı Engin Sezgin ve Ankara Şube Başkanı Murat Bozbeyoğlu, Ergani Devlet Hastanesi'nde çalışan üyelerimizle bir araya geldi. 12 Kasım'da yapılan toplantıda bundan sonra izlenecek yollar ve mücadele biçimleri üzerinde duruldu.

Yapılan toplantı ve değerlendirmelerin ardından üyelerimiz, 16 Kasım'dan itibaren "İşime ve Ekmeğime Dokunma" adını taşıyan bir kampanya ve eylemlilik süreci başlattılar.

 

Paylaş