UNI Metro İttifakı Toplantısında Metro Gruba Çağrı Yapıldı

Paylaş

UNI Metro Küresel Sendika İttifakı, 3-4 Kasım'da Berlin'de toplandı

Sendikamızın da katıldığı toplantıda Metro Gruba sendikal haklara saygı gösterme çağrısında bulunuldu

 

Metro Gruba bağlı şirketlerde örgütlü olan sendikalardan oluşan UNI Metro Küresel Sendika İttifakı, 3-4 Kasım 2015’te Berlin’de toplandı. Sendikamızın da katıldığı toplantıda Metro Gruba sendikal haklara saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Sendikamızın da üyesi olduğu UNI Küresel Sendika çatısı altında oluşturulan UNI Metro Küresel Sendika İttifakı’nın 2015 yılı toplantısı Almanya’nın Berlin şehrinde 3-4 Kasım 2015 tarihlerinde yapıldı.

İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Romanya, İspanya, İsveç, Belçika, Hollanda, Almanya, Rusya ve Hırvatistan’dan Metro Gruba bağlı işyerlerinde örgütlü olan sendikaların katıldığı ittifak toplantısında Sendikamızı Genel Başkanımız Metin Ebetürk ve Sendikamız Uzmanı Onur Bakır temsil etti.

Ülke raporları sunuldu

Toplantı UNI Küresel Sendika’dan Mathias Bolton ve Almanya’dan Ver.di sendikasının temsilcilerinin açılış konuşmaları ile başladı. Açılışın ardından farklı ülkelerden temsilciler kendi ülkelerindeki son durumu aktardı. Ülke raporları sunulurken, Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk de bir konuşma yaparak, Türkiye’deki durum hakkında bilgi verdi. Ülke raporlarının sunulması sırasında bir çok ülkede sendikal haklarla ilgili önemli sorunlar yaşandığı görüldü.

Ülke raporlarının ardından UNI Avrupa’dan Laila Castaldo, Metro Grup Avrupa İş Konseyi ile ilgili bir sunum yaptı. UNI Ticaret Başkanı Alke Boessiger ise UNI ile Carrefour arasında imzalanan Küresel Sözleşme’de yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Toplantının ikinci gününde Metro Grubu Küresel İnsan Kaynakları Direktörü Peter Wiesenekker Metro’nun son durumu ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Basın açıklaması yapıldı

Toplantının son bölümünde Pakistan ve Rusya’daki örgütlenme ve toplu sözleşme çalışmalarından kısaca bahsedilirken, yaşanan sendikal hak ihlalleri ile ilgili ortak bir basın açıklaması da hazırlandı. Basın açıklamasında, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan sendikal hak ihlallerine dikkat çekilerek, Metro Gruba sendikal haklara ve işçi haklarına saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Sendikamız yine Yürütme Kurulu’nda

Toplantının sonunda mevcut İttifak Yürütme Kurulu’nun görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece Sendikamız, Yürütme Kurulu’nda yer almaya devam edecek.
Gelecek yıl İttifak toplantısı yine aynı tarihlerde Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak.


UNI Küresel Sendika ve UNI Metro Küresel Sendika İttifakı’nın Ortak Basın Açıklaması

Metro Grup Dünyanın Her Yerinde İşçi Haklarına Saygı Göstermelidir

Dünyanın dört bir yanından Metro işçilerinin temsilcileri, Metro Grubun, karı ve hisse sahiplerinin çıkarlarını, işçilerin iyiliğinin önüne koyduğuna ilişkin ciddi kaygılarını dile getirmiştir.
 
Sendika temsilcileri ve Metro çalışanları, 3-4 Kasım 2015 tarihlerinde Berlin’nde yapılan UNI Metro Küresel İttifak toplantısında bir araya gelmiş ve kendi ülkelerindeki durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştur. Birçok ülkeden temsilcilerin sunduğu raporlarda, Metro Grubu yöneticileri ile sendikalar arasında son yıllarda kurulan etkili sosyal diyaloğun sürekli olarak kötüye gittiği vurgulanmıştır.

UNI Küresel Sendika ile Metro 2013 yılında ortak bir açıklama imzalamıştır; bu açıklamaya göre şirket dünyanın her yerinde işçi haklarına ve sendikal haklarına saygı gösterecek ve iki taraf da uyuşmazlıkların müzakere masasında çözümlenmesi için ellerinden geleni yapacaklardır.

Pakistan örneğinde görüldüğü üzere Metro ve UNI, birlikte çalışarak sendika karşıtı faaliyetlere son vermiş ve yeniden sosyal diyalog zeminini tesis ederek özgür toplu pazarlığa giden yolu açmıştır.

Metro Grubun Sendika İttifak toplantısına katılmasından da görüldüğü üzere küresel diyalog yapıcı bir zeminde devam etmektedir ancak söylenen sözlerin gereği hızla yerine getirilmelidir.

Örneğin Metro Grubun şirketlerinden biri olan Media Markt, İsveç’te daha fazla esneklik elde edebilmek adına tam zamanlı çalışan işçilerini yarı zamanlı çalışmaya zorlamaktadır. Şirket, çalışanlar tarafından kabul görecek biçimde, sendika ile yapıcı bir diyalog içine girmeyi reddetmektedir.

Hırvatistan’da Metro yönetimi, mevcut sorunları çözecek toplu sözleşme müzakereleri ile ilgili olarak kasıtlı biçimde ayak sürümektedir. İtalya’da Grup yönetimi, sendika ile şirket arasında toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, danışma sürecine de aykırı biçimde cash&carry şirketini kapatmıştır.

Almanya’da ise şirket, çalışanlara toplu sözleşme ile belirlenen tutarın altında ücret ödeyerek manşetlere çıkmaktadır. Çalışanlar ve ver.di (Almanya’daki hizmetler sektörü sendikası) Real’in perakende ticaret sektöründe uygulanan ulusal toplu sözleşmeden çekilmesine karşı direnmektedir. Metro Cash&Carry’de yürütülen yapısal değişimler, gelecekte işten çıkarmalara yol açacaktır. 700 işçinin işi risk altındadır, lojistikte yürütülen yeniden yapılanma çalışanları tehdit etmektedir.

Metro çalışanları ve sendika temsilcileri ile Metro yöneticileri arasında yapılan toplantıda, Metro’nun şirketi çalışanların hakları pahasına mı yeniden yapılandırmak istediği sorulmuştur. Metro risk altındadır çünkü Grubun Almanya’daki faaliyetleri ve diğer ülkelerde de kötüleşen çalışma ilişkileri Metro’nun benimsediği ilkelere taban tabana zıttır.

UNI Küresel Sendika ve UNI Metro Küresel Sendika İttifakı üyeleri, Metro Grubu, yapıcı diyalog ilkelerini göz önünde bulundurmaya ve her koşuda işçi hakları ve sendikal haklara saygı göstermeye davet etmektedir.

Paylaş