12-13 EKİM'DE GREVDEYDİK, EYLEMDEYDİK

Paylaş

Ankara Katliamının ardından ilan edilen genel grevde sendikamız da saflardaki yerini aldı

Genel Grev eylemlilikleri kapsamında üyelerimiz, işyerlerinde bildiriler okudu, siyah kıyafetlerle katliamı protesto etti.

 

10 Ekim Ankara katliamını protesto etmek için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin aldığı genel grev kararı uyarınca sendikamız da 12-13 Ekim tarihlerinde grev ve eylemler gerçekleştirdi.

İŞYERLERİNDE BİLDİRİLER OKUNDU

Ankara Şubemize bağlı işyerlerinde siyahlara bürünen üyelerimiz, işyerinde bildiriler okuyarak katliamı lanetledi. İş bırakarak greve çıkan üyelerimiz ise Ankara'da düzenlenen merkezi eylemlere katıldı.

BİLGİ G(Ö)REVDE!

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki üyelerimiz, katliamı protesto için greve çıktı. Grev kapsamında, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla beraber çeşitli eylemler ve forumlar düzenlendi.

İstanbul Şubemize bağlı çeşitli işyerlerinde de bildiriler okundu. Üyelerimiz siyah giysiler giyerek katliamı protesto etti.

Paylaş