ANKARA ŞUBE GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Paylaş

Sendikamız Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu toplandı

Şube Genel Kurulumuz, 4 Ekim 2015'te Evkuran Otel'de toplandı

 

Sendikamız Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, 4 Ekim'de Evkuran Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul, Sendikamız Ankara Şube Başkanı Murat Bozbeyoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Bozbeyoğlu, 2012 yılında kaybettiğimiz Şube Yöneticimiz Şeyda Işık'ı anarak sözlerine başladı.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmaları tek tek işyerlerine değinerek anlatan Bozbeyoğlu, sendikamızın gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin ilk AVM Grevi olma özelliği taşıyan Leroy Merlin örgütlenmesinin, geçmiş yıllarda büyük mücadele verilen çankaya Belde AŞ'nin, sendikamızın yıllardan beri örgütlü olduğu Metro Grosmarketlerdeki örgütlenmemizin üzerinde özel olarak durdu. İSKOOP örgütlenmemize de değinen Bozbeyoğlu, "Bugün İSKOOP örgütlenmemiz, tıplı Leroy Merlin'de olduğu gibi, sadece İSKOOP işçileri açısından değil, eczacılık sektöründeki ağır sömürü altında çalışan on binlerce işçi için de umut olmuştur" dedi. "Sendikamıza yeni işyerleri ve yeni işçiler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz" diyen Bozbeyoğlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İşletme çalışanlarının sendikamızda örgütlenmesi üzerinde durdu.

Bozbeyoğlu'nun konuşmasının ardından, Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Kurulu seçildi. Divan Kurulu, Metin Ebetürk (Başkan), Müfit Ereş (Başkan Yardımcısı), Birgül Caner (Yazman) ve Sultan Karasüleymanoğlu'ndan (Yazman) oluştu.

Divan oluşumundan sonra bir konuşma yaparak Genel Kurula seslenen Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk de sözlerine Şeyda Işık'ı anarak başladı. Ebetürk, "Şeyda Işık arkadaşımız, kimliği ve kişiliğiyle sendikamız için gerçek bir ışıktı" dedi. Ülkemizde ve dünyada yaşanan çeşitli gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında Ortadoğu'yu kan gölüne çevirenlerin emperyalistler olduğunu kaydeden Ebetürk "Ülkelerini savaş sarmalına dolayan çıkarcılar ve emperyalistler sayesinde nice insanlar katledildi" dedi.

Ülkemizdeki çalışma hayatına yönelik olumsuz tabloya da dikkat çeken Ebetürk, işsizlik, yoksulluk, taşeronluk, iş cinayetleri ve sendikal haklardan yoksun bırakma gibi sorunlara değindi.

Ebetürk'ten sonra Leroy Merlin eski işyeri sendika temsilcimiz Tolga Kandemir de söz alarak genel kurulu selamladı. Kandemir, Leroy Merlin'de sendikamız tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk AVM Grevi olma özelliği taşıyan Leroy Merlin Grevimiz'deki deneyimlerini delege ve konuklarla paylaştı.

Yapılan konuşmalardan sonra şubemizin 4 yıllık çalışmalarının değerlendirilmesine geçildi. Bu bölümde delegelerimiz söz alarak değerlendirme, görüş ve önerilerini Genel Kurulumuzla paylaştılar.

Yapılan değerlendirmelerden sonra gündemin son maddesi olan seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda sendikamız Ankara Şubesi'nin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları şu şekilde belirlendi:

ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
MURAT BOZBEYOĞLU (BAŞKAN)
ECEHAN BALTA
SABİT AKKUŞ
SALİH YILMAZ
BİROL GENÇ

DENETLEME KURULU
İLHAN ESİM
RIZA YURDABAKAN
SULTAN KARASÜLEYMANOĞLU

DİSİPLİN KURULU
NURSEN YILDIZ KILIÇ
HÜSEYİN ATEŞ
CİHAN EBERDES

 

Paylaş