İSTANBUL ŞUBE GENEL KURULU YAPILDI

Paylaş

Sendikamız İstanbul Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu toplandı

İstanbul Şubemizin Genel Kurulu 2 Ekim 2015'te gerçekleştirildi

 

Sendikamız İstanbul Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, 2 Ekim 2015 tarihinde toplandı. Genel Kurula delegelerimiz, sendikamız Genel Genel Merkez ve Şube yöneticilerimiz katıldı.

Divan Kurulunun oluşturulmasıyla başlayan Şube Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk, Divan Başkan Yardımcılığına Sendikamız İzmir Şube Başkanı Müfit Ereş, Yazman üyeliklere ise Esra Doğanyıldız ve Özlem Kupa seçildi. Divan seçiminin ardından İstanbul Şubemizin çalışmalarını anlatan kısa bir sinevizyon gösterildi.

Divan Kurulunun yerini almasıyla başlayan Genel Kurul'da Divan Başkanı Metin Ebetürk kısa bir konuşmayla Genel Kurulu selamladı. Ebetürk, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz arkadaşlarımız için Genel Kurulu saygı duruşuna davet etti.

AĞUŞ, ŞUBEMİZİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını yapmak üzere Sendikamız İstanbul Şube Başkanı Mustafa Ağuş kürsüye geldi. Delege ve konukları selamlayarak sözlerine başlayan Ağuş, işyeri ve işkolu barajları, sendikal mücadelenin işverenler ve devlet tarafından zorlaştırılması, sendikamızın örgütlenmesinin işkolu değişikliği gibi hukuksuz uygulamalarla engellenmesinin üzerinde durdu. Çeşitli örgütlenme çalışmalarımız ve toplu iş sözleşmelerimizle elde ettiğimiz kazanımları anlatan Ağuş, sendikamızın işkolu barajları ve anti-demokratik mevzuata karşı vermiş olduğu mücadeleye de vurgu yaptı.

EBETÜRK: "HAKTAN, BARIŞTAN, DEMOKRASİDEN YANA OLMAK GÖREVİMİZ"

Ağuş'tan sonra kürsüye gelen Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk, Genel Kurulun ülkemiz ve dünya için önemli bir süreçte toplandığını belirtti. Ebetürk "Bu önemli süreçte işçi sınıfına düşen görev her zaman doğrudan, haktan, barıştan yana olmaktır. Sosyal-İş'in tarihinde de her zaman emek, barış ve demokrasinin öne çıktığı genel kurullar yaşanmıştır" şeklinde konuştu. Ülkemizde yaşanan iş cinayetlerine dikkat çeken Ebetürk, "Türkiye'nin 2015 yılının ilk 7 ayında 1235 işçi kardeşimiz yaşamını yitirdi. Bunların hepsi de önlenebilir iş kazalarıydı fakat tam bir cinayete dönüştü" dedi. Çalışma yaşamındaki hukuksuzlukların had safhada olduğunu, işsizliğin çok yüksek düzeylerde seyrettiğini, çalışanların günde 12 saati aşan çalışmalara mecbur bırakıldığını, taşeronlaştırma uygulamalarıyla işçilerin adeta köle haline getirildiğini, halkın açlık ve yoksulluğa mahkum edildiğini söyleyen Ebetürk, tüm engellemelere rağmen mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Ülkemizin içine itildiği ortama ve çatışmalara da değinen Ebetürk, "Artık biz bu ülkede kan görmek istemiyoruz. Bu kirli savaşın bitmesini istiyoruz. Anaların ağlamasını, çocukların yetim kalmasını istemiyoruz. Çağrımız bu yöndedir" şeklinde konuştu.

DELEGELER GENEL KURULA SESLENDİ

Ebetürk'ün konuşmasının ardından Divan'a verilen önergeler Genel Kurul tarafından görüşüldü. Ardından delegeler kürsüye gelerek, sendikamız İstanbul Şubesi'nin 4 yıllık çalışmalarını, önümüzdeki dönem yürüteceği çalışmaları, sendikal işleyiş ve sendikal demokrasi ile ilgili görüşlerini ifade etti. Delegelerimizin konuşmalarından sonra öğle yemeği için ara verildi.

Verilen aranın ardından Şube Başkan Adaylarının konuşmalarına, konuşmaların ardından ise seçimlere geçildi. Seçimlerde, Mustafa Ağuş ve Duygu Semiz başkanlıklarındaki iki listenin yarıştığı seçimleri Mustafa Ağuş başkanlığındaki liste kazandı. Seçimler sonucunda İstanbul Şubemizin yeni dönemdeki Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları şu şekilde belirlendi:

ŞUBE YÖNETİM KURULU
MUSTAFA AĞUŞ (BAŞKAN)
MAHSUN TURAN
HASAN KORKMAZ
BEYHAN SUNAL
CENK ERDEN

DENETİM KURULU
İRFAN ÖZEK
RECEP ÇALIŞKAN
OKTAY AVCI

DİSİPLİN KURULU
TUNCAY KANDEMİR
ESRA DOĞANYILDIZ
SATILMIŞ YILMAZ


 

Paylaş