İZMİR ŞUBE GENEL KURULU TOPLANDI

Paylaş

Sendikamız İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu, 17 Eylül 2015 tarihinde toplandı

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçkleştirilen Şube Genel Kurulu'nda, sendikamız İzmir Şubesi'nin yeni dönemdeki Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçildi

 

Sendikamız İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu 17 Eylül 2015 tarihinde, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu'nda toplandı. Şube Genel Kurulumuz, İzmir Şube Başkanı Müfit Ereş'in açılış konuşmasıyla başladı.

Delegeleri ve misafirleri selamlayarak konuşmasına başlayan Ereş, ülkemizin içinde bulunduğu karanlık ve bunalımlı koşullar üzerinde durdu. Ereş, "Barajları, yetki süreçlerini aşıp toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmak neredeyse olanaksızlaştırılmıştır. Anayasal bir hak olan grev ülkemizde fiilen yasaklanmıştır. Durdurma kararları ve ertelemelerle toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşamayan işçi sınıfımız, bu bunalımı en derin hisseden kesimidir" şeklinde konuştu.

Daha sonra yapılan seçimle, Divan Başkanılığına Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk, Divan Başkan Yardımcılığına Sendikamız İstanbul Şube Başkanı Mustafa Ağuş, Yazmanlıklara ise Feride Seçil Ağustoslu ile İmaj Gez seçildiler. Divan adına delegeleri ve misafirleri selamlayan Divan Başkanı Metin Ebetürk, "Bize gösterdiğiniz güven nedeniyle ben ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. Yaptığı konuşmasında gerek ülkemiz gerekse dünya çapında emeğe yönelen saldırılar, sendikal örgütlülüğü dağıtmaya yönelik işkolu değişiklikleri, sendikal barajlar, taşeronlaştırma, iş cinayetleri; uluslararası çapta çıkarılmak istenen savaşlar, ülkemizde yaşanan şiddet ve çatışmalar gibi konulara değindi. Ebetürk'ün ardından konuklardan DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek de bir konuşma yaptı. Genel Kurul Delegelerinden Nimet Menekşe de söz alarak Genel Kurulumuza seslendi.

Konuşmaların ardından İzmir Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerine geçildi. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Şubemiz Kurul Üyeleri şu şekilde belirlendi:

Şube Yönetim Kurulu

Müfit Ereş (Başkan)
Mesut Biçer
Bahadır Madanoğlu
Fikret Savaş
Cumhur Mercimek

Şube Denetim Kurulu

Ersin Aydın
Serap Erdoğan
Fatih Yıldırım

Şube Disiplin Kurulu

Emine Eskici
Yonca Kılıç
Mehmet Fırat

Paylaş