ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDE MAHKEME LEHİMİZE KARAR VERDİ

Paylaş

Uludağ Üniversitesi'nde süren yetki tespit davasında mahkeme sendikamız lehine karar verdi.

Mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda sendikamız Uludağ Üniversitesi ile taşeron işçileri de kapsayan toplu sözleşme yapacak

 

ÜYELERİMİZ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YETKİ TESPİT DAVASINDA İŞ MAHKEMESİ LEHİMİZE KARAR VERDİ!

MAHKEME, MUVAZAA KARARINI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, ÜNİVERSİTEDE TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİNİN SENDİKAMIZDA OLDUĞUNA HÜKMETTİ!

MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ DURUMUNDA SENDİKAMIZ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTE İLE TAŞERON İŞÇİLERİ DE KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME YAPACAK!

Uludağ Üniversitesi’nde taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğu, mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Muvazaa kararı ile taşeron işçiler hukuken işe ilk girdikleri tarihten itibaren asıl işverenin işçisi haline gelmişti. Ancak bu karar, “kadro olmadığı” gibi hukuk dışı bir gerekçeyle uygulanmamış, işçiler taşeronda çalıştırılmaya devam etmişti.

Taşeron işçileri örgütleyen ve Üniversite ile toplu iş sözleşmesi yapmak için gereken yasal çoğunluğu sağlayan sendikamız, kağıt üzerinde taşeron işçisi olarak gözüken işçilerin hukuken Üniversite’nin işçisi olduğu gerekçesiyle Uludağ Üniversitesi’nde yetkili olduğunun tespiti için dava açmıştı.

Davanın dün görülen karar duruşmasında, Bursa 8. İş Mahkemesi, talebimizi yerinde görerek, Uludağ Üniversitesi’nde yetkili sendika olduğumuza hükmetti.

Böylece bu mahkeme kararı ile 700’e yakın işçinin Üniversite’nin işçisi olduğu gerçeği bir kez daha teyit edilmiş oldu. Ancak bu karara karşı temyiz yolu açık ve karar henüz kesinleşmiş değil. Kararın kesinleşmesi halinde, Sendikamız, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile kâğıt üzerinde taşeron işçisi gözüken işçileri de kapsayan bir toplu iş sözleşmesi yapacak. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile birlikte, yüzlerce işçinin taşerondan tümüyle kurtulması, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir biçimde Üniversite’nin işçisi olarak çalışması da sağlanmış olacak.

Gerekçeli karar yayınlandığında, gerekçeli kararı da üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağımızı saygıyla duyurur; bu kararın Uludağ Üniversitesi’nde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm taşeron işçiler için önemli bir kazanım olduğunu vurgulamak isteriz.

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu


Paylaş